X

อบจ.กาฬสินธุ์เร่งผลักดันศูนย์โฮมสุขแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยในชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เสริมเขี้ยวเล็บบุคลากรในสังกัดให้การให้บริการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระบุคลการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ “หมอโฮมสุข” ภายใต้โครงการ โฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 51 แห่ง พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้จ้างบุคลากรทางการแพทย์ หรือหมอโฮมสุข รพ.สต.แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ เสริมทักษะความรู้ในการบริการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน ติดสังคม ผู้พิการที่จำเป็นที่จะต้องมีได้รับการฟื้นฟูสารรถภาพและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในรายที่ญาติหรือผู้ดูแลขาดศักยภาพ ร่วมทั้งการติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนในการให้ความรู้เพื่อเป็นการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกมลาไสย โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลเขาวง และ รพ.สต.ในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ สิ่งสำคัญเพื่อให้หมอโฮมสุขสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ อบจ.กาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการนี้ที่เป็นต้นแบบด้านการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำแนวคิดหมอโฮมสุขไปต่อยอดให้เกิดกระบวนการดูลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในระดับประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567


นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับศูนย์โฮมสุขเป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ต้องการต่อยอดในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้สุขภาพประชาชนในท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขใกล้บ้านรวมไปถึงรัฐสวัสดิการที่จะเป็นในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสภายใต้ภารกิจของหมอโฮมสุข โดยเรามี รพ.สต.ที่ย้ายเข้ามาในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์เพิ่มมากขึ้น ร่วมทั้งสิ้น 51 แห่งด้วยกัน เราจึงพลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่โดยทางเราเป็นแบบที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำแนวคิดหมอโฮมสุขไปต่อยอดให้เกิดกระบวนการดูลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในระดับประเทศ ประโยชน์ทั้งหมดจะส่งผลให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือกลุ่มญาติผู้ป่วยที่ไม่มีศักยภาพในการดูแล เราจึงเข้ามาเติมเต็ม แก้ไขปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขในระยะที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยจัดงบประมาณอนุมัติให้จัดจ้าง หมอโฮมสุขเพื่อสนับสนุน ให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พร้อมทั้ง รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่ง สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางแพทย์ที่มีผู้ป่วยแออัดที่โรงพยาบาล ในด้านแรกเราจะเข้าไปดูแลในเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในการที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงทั้งระบบการรักษา ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน