X

ชาวกาฬสินธุ์จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

“วิรัช พิมพะนิตย์” ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เดินสายร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนตำบลหลุบ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตำบลยอดแกง อำเภอนามน จัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระเสริมสิริมงคล และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ


วันที่ 14 เมษายน 2567 ที่วัดอัมพวัน บ้านหลุบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ซึ่งเทศบาลตำบลหลุบ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาตำบลหลุบจัดขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของไทย ส่งเสริมให้วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ปู้ ย่า ตา ยาย ที่เคารพนับถือ และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุนชมให้มากขึ้น โดยมีนายไก่ทอง ไกรมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ นายสงวน ดอนสินพูล ผอ.รพ.สต.โนนสว่างตำบลหลุบ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ อดีตเลขานุการนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นอกจากนี้นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ยังได้เป็นประธานจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่ง อบต.ยอดแกง จัดขึ้นที่บริเวณวัดอโศกการาม ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญเดือนห้า หรือบุญสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในการมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่ตำบลยอดแกง กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการประกวดตบประทาย หรือก่อเจดีย์ทราย โดยมีนายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ นายกอบต.ยอดแกง นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ อดีตเลขานุการนายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง
ขณะที่นายญัฐวัตน์ พิมพะนิตย์ หรือ ส.จ.เบนซ์ สจ.อำเภอเมือง เขต 4 และรองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวขมิ้นร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ซึ่งเทศบาลตำบลขมิ้นร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น ที่วัดเขตตาราม บ้านนาโก ม.5 ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีนางพวงทอง ทรงเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขมิ้น ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ในงานนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ยังได้เข้าพบปะพี่น้องประชาชน ให้กำลังใจ และชื่นชมการจัดงานอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน