X

กาฬสินธุ์แน่นวัด”หลวงปู่หนูอินทร์”เกจิดังพุทธาภิเษกพระคู่ชีวิตเสาร์ 5 ผู้สร้างถวาย 10 ล้านบาท

พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺตสาโร) เกจิดังเมืองน้ำดำพุทธาภิเษกอธิฐานจิต วัตถุมงคล เสาร์ 5 รุ่นพระคู่ชีวิต ศิษยานุศิษย์ผู้สร้างวัตถุมงคลถวายเงิน 10,000,000 (สิบล้านบาท) เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ พุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่แน่นวัด พร้อมอธิษฐานจิตขอความร่มเย็นเป็นสุข และเสริมสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์ใหม่ไทย

ที่วิหารธรรมยอดแก้ว วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺตสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เกจิดังเมืองน้ำดำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นั่งปรกอธิฐานจิต ปลุกเสกวัตถุมงคล เสาร์ 5 รุ่นพระคู่ชีวิต โดยถือฤกษ์มงคลเสาร์ 5 ที่ดีที่สุดในรอบ 280 ปี มีพระอาจารย์ณรงค์ ชยมังคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์มหาวัฒน์ วิวัฑฒนเมธี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสมปรารถนา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ฤษีพุทธบุตร เป็นคณาจารย์ร่วมอธิฐานจิต ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีและร่วมทำบุญแน่นวัด พร้อมอธิษฐานขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุข และขอความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สำหรับการสร้างวัตถุมงคล พระคู่ชีวิต เสาร์ 5 มีนายยุทธการ วิมูลอาจ หรือ แมนชัย สมปรารถนา พร้อมคณะ ซึ่งเป็นนักสร้างพระชื่อดัง ซี่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นศิษยานุศิษย์พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างถาวรวัตถุ บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดป่าพุทธมงคล โดยน้อมถวายปัจจัยเป็นเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม ก่อนพิธีพุทธาภิเษกจะเริ่มขึ้น พระราชศีลโสภิต ได้มอบกัปปิยภัณฑ์เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ท่ามกลางเสียงสาธุการอนุโมทนาของผู้เข้าร่วมพิธีกึกก้องวัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน