X

โครงการทส.พบประชาชนดึงทุกส่วนร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาพสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ทส. พบประชาชน”เดินหน้าสร้างเครือข่ายดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณลานหน้า อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาพสินธุ์ “ทส. พบประชาชน” ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาพสินธุ์ (ทสจ.กาฬสินธุ์) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริม และสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ


ทั้งนี้ ตามนโยบาย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.ทสจ.กาพสินธุ์ นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายกอบต.หัวหิน นายประดิษฐ สุดชาดา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.กาฬสินธุ์ นายอำเภอห้วยเม็ก นายอำเภอท่าคันโท นายอำเภอหนองกุงศรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผอ.ทสจ.กาพสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ใน จ.กาพสินธุ์ลดลง สาเหตุมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อครอบครองที่ดินทำกิน การจุดไฟเผาป่าทำการเกษตรและล่าสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสภาวะภูมิอากาศมีความผันผวน และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาสภาพแวดล้อมวิกฤติ ภาวะโลกร้อน และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นายวิทยากล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ และหน่วยงานนอกสังกัด รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงาน ทสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริม และสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน เปิดให้เข้าถึงบริการของหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วย


ด้านนายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 3 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “ทส. พบประชาชน” ในวันนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความสำคัญของการรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ จึงได้ให้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเน้นความจริงใจบริการกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นกำลังสำคัญ เป็นผู้นำที่ดีในอนาคต จึงควรปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจำลอง กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ อ.ห้วยเม็กนี้ อยู่ติดเขื่อนลำปาว แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง นำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ทำให้เดือดร้อน ซึ่งล่าสุดได้รับความเมตตาจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติโครงการแก้ปัญหา 3-4โครงการ ในนามตัวแทนชาวกาฬสินธุ์ต้องขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน