X

ดูแลความปลอดภัยเข้มสถานศึกษาป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1,2,3 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,200 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา

ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งใน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมติการประชุมร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้หน่วยงานได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติทั้ง จ.กาฬสินธุ์


นายสนั่น กล่าวอีกว่า สาระสำคัญของ MOU ประกอบด้วย ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาในสังกัด แจ้งสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีต้นไม้พะยูง กรณีพบการชำรุดหรือเสียหาย ให้ดำเนินการซ่อมบำรุง ให้สามารถใช้งานได้ สถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงสำหรับผู้รับผิดชอบความมั่นคงในระดับพื้นที่ และขอความร่วมมือที่ทำการปกครองจังหวัด และประสานนายอำเภอ เพื่อแจ้งชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) คอยสอดส่องดูแล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจให้เข้าไปดูแล และร่วมมือกับสถานศึกษาในการตรวจตราสถานศึกษา
ด้านนางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าในส่วนของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษาครั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,200 แห่ง ผลจากการลงนามในวันนี้ ที่เป็นภาพของทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือและเกื้อกูลกัน ในการป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา และปกป้องทรัพย์สิน ความปลอดภัยให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในทิศทางเดียวกัน จะทำให้มีระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีประสิทธิภาพ ที่สุดคือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในการลงนามครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,200 แห่งร่วมลงนาม ซึ่งเป็นการลงนามด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางลิงค์ระบบ MOU การดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา จ.กาฬสินธุ์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน