X

อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมฟื้นตลาดควายคึกคักจัดมหกรรมประกวดควายไทยงาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตําบลคําบง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมควายไทย และกลุ่มผู้เลี้ยงควายลุ่มน้ำปาว จ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมประกวดควายไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 ฮือฮาเปิดตัวควายไทยงามมูลค่า 30 ล้าน และไฮไลท์อยู่ที่การประกวดควายไทยงาม ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศหลายประเภท บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

 

ที่สนามโรงเรียนคำบงวิทยา ต.คําบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานมหกรรมควายไทย จ กาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงาน ร่วมงาน ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจากทั่วประเทศ นำควายไทยงามเข้าร่วมประกวดและชิงรางวัลเป็นจำนวนมาก


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าควายไทยเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบการผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ในอดีตควายได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้ชาวนา เพราะเป็นทั้งแรงงานในการทําไร่ ทํานา เกษตรกรใช้มูลของควายที่เรียกว่าปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยสำหรับใส่พืชผลทางการเกษตร และนํามูลควายมาจําหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ปัจจุบันจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงควายไทยลดลง เนื่องจากหันไปเลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ต่างประเทศ ส่วนที่เลี้ยงอยู่ก็เป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ไม่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยง ระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ

นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเลี้ยงควายไทย จ.กาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการเทศกาลควายไทย ในรูปแบบมหกรรมประกวดควายไทยขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการตลาดควายไทย และอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรใน จ.กาฬสินธุ์ มีการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการเผยแพร่พันธุ์ควายไทยในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปสร้างความภูมิใจ ในอาชีพของตนเอง และสืบทอดอาชีพ การเลี้ยงควายไทยจากรุ่นสู่รุ่น ให้เกษตรรุ่นใหม่หันมาเห็นความสําคัญกับการผลิตควายไทยคุณภาพ ทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์และร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มของควายไทยต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย


ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ จากความสำคัญของควายไทยดังกล่าว อบจ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับเทศบาลตําบลคําบง สํานักงานปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ สมาคมควายไทย กลุ่มผู้เลี้ยงควายลุ่มน้ำปาว จ.กาฬสินธุ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมประกวดควายไทย จ.กาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิตควายไทยพันธุ์ดี โดยส่งเสริมการเลี้ยงการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้แก่เกษตรจากมูลค่าเพิ่มของควายไทยพันธุ์ดี ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การขายผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกร การจัดนิทรรศการด้านการเลี้ยงควาย

นางเฉลิมขวัญกล่าวอีกว่า ไฮไลท์ของการจัดมหกรรมประกวดควายไทย อยู่ที่การนำควายไทยงาม มูลค่า 30 ล้านมาโชว์ตัว และการประกวดควายไทยหลายประเภท เช่น การประกวดประเภทรุ่นฟันแท้ 3 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ การประกวดรุ่นฟันแท้ 2 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันน้ำนมสูงเกิน 140 ซม. เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันน้ำนมสูงไม่เกิน 140 ซม. เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และการประกวดรุ่นแกรนด์แชมป์ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตลอดวัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน