X

กาฬสินธุ์หนุนปลูกต้นกระท่อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรตั้งเป้า 1 แสนไร่

จังหวัดกาฬสินธุ์เดินหน้านโยบายสาธารณะวาระกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ พร้อมหนุนปลูกต้นกระท่อมสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร เบื้องต้นตั้งเป้า 1 แสนไร่คลอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบาย สาธารณะวาระกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ( Kalasin Smart Green City) พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีนายประภาส ยงคะวิสัย ประธานกลุ่มแปรรูปพืชกระท่อม ต.สงเปลือย และเจ้าของสวนเพาะกล้าประภาสพันธุ์ไม้ แอสป้า ราชาพืชกระท่อม นายพุทธิภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโสอำเภอนามน นายประเทือง ศรีใจ ประธานสภาเกษตรกร จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ ผู้ชุมชน และเกษตรกรใน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วม


นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์มีนโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทางเลือกตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ ( Kalasin Smart Green City) เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในปี 2567 โดยเน้นพืชกระท่อมซึ่งได้ประกาศเป็นนโยบายส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจ และกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นศูนย์กลางผลิตกระท่อม และกัญชงเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบครบวงจรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านนายประภาส ยงคะวิสัย ประธานกลุ่มแปรรูปพืชกระท่อม ต.สงเปลือย เจ้าของสวนเพาะกล้าประภาสพันธุ์ไม้ แอสป้า ราชาพืชกระท่อม กล่าวว่า สำหรับพืชกระท่อมและกัญชงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ ทั้งทางการแพทย์ และเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่มีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของตลาด อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารเสริม และสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนพืชกระท่อม และกัญชงอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกและการแปรูปอย่างมีมาตรฐานก็จะสามารถทำการตลาดจำหน่ายให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย สร้างรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการจนสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ จ.กาฬสินธุ์ได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตามจะมีการร่วมกันขับเคลื่อน พร้อมกับส่งเสริมปลูกต้นกระท่อม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ 1 แสนไร่คลอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ ซึ่งหากเกษตรกรสนใจสามารถเดินทางมาศึกษาเรียนรู้การเพาะปลูกหรือการเพิ่มมูลค่าของกระท่อมได้ที่สวนเพาะกล้าประภาสพันธุ์ไม้ แอสป้า ราชาพืชกระท่อม ต.สงเปือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 063-7143999 หรือ 091-0627811

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน