X

ป.กมธ.กีฬา“บุญลือ” ตั้งอนุกรรมาธิการฯ “โควิด19”

ป.กมธ.กีฬา“บุญลือ” ตั้งอนุกรรมาธิการฯ “โควิด19” ช่วยเหลือบุคลากรกีฬาและผู้ประกอบการในธุรกิจกีฬา

รัฐสภา-เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)419 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 มีคณะกรรมาธิการกีฬาและที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ที่ประชุมมีมติตั้ง “คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542” โดยแต่งตั้งให้ ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ และ มติแต่งตั้ง ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

ที่ประชุม คณะกรรมาธิการกีฬา ประกอบด้วย ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์, ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ,ส.ส.วิสิทธิ์ เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ,ส.ส.ปริญญา ช่วยเกตุ ศิริรัตน์,ส.ส.สมมุติ เบ็ญจลักษณ์,ส.ส.ภริม พูลเจริญ,ส.ส.พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิ,ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม, ส.ส.อัศวิน วิภูศิริ และ ส.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับปัญหาทางวงการกีฬา ทั้งปัญหาการใช้เงินกองทุนกีฬา รวมถึงสวัสดิการนักกีฬา และนักกีฬาผู้พิการ ในอดีตและปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือเยี่ยวยาผลกระทบบุคลากรกีฬาและผู้ประกอบการกีฬา

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด 19 ถือเป็นวิกฤตของโลก ในต่างประเทศยังคงมีการแพร่ระบาดจำนวนมาก และยังไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาการแพร่ระบาดนี้อย่างไร กรณีนี้ ควรที่จะช่วยกันดูแลในด้านกีฬาที่ได้รับผลกระทบ แต่คณะกรรมาธิการกีฬาฯ ก็ควรที่จะต้องใช้ความรอบคอบในการดูแลตนเองด้วย จึงจะเน้นการประชุมเฉพาะในตัวของกรรมาธิการกีฬาฯไปก่อนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
“ส่วนกรณีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการทั้งสองคณะนั้น ให้ประธานอนุกรรมาธิการฯทั้งสองคณะ ทำการพิจารณาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองคณะต่อไป”

คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกฉบับให้ทันสมัย โดยเริ่มต้นการพิจารณาจากพระราชบัญญัติกีฬามวยเป็นลำดับแรก จากนั้นจะพิจารณาพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย , พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ,พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ,พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา(DOPING) ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน