X

ลุยหารือ ป.กมธ.กีฬาสภาผู้แทนฯ ย้ำ “กีฬามวยไทย”เป็นของคนไทยทุกคน

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าหารือพร้อมยื่นหนังสือถึง ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ช่วยทำความเข้าใจทุกภาคส่วนเกี่ยวกับ “กีฬามวยไทย” หลังพบปัญหากีฬามวยไทยขาดความเป็นเอกภาพ

รัฐสภา-เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. อาคารชั้น 2 ห้องกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร “ชั่วคราว” (เกียกกาย) ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าหารือ พร้อมยื่นหนังสือ ต่อ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ,ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกันกีฬามวยไทย

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกส์ กำลังเป็นประเด็นปัญหาเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมกีฬามวยไทย ซึ่งสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกส์ ซึ่งขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการส่งเสริมการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกส์ 2024 แต่ปรากฏว่ายังมีคณะบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยอีกหลายส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนในระบบการดำเนินการตามขบวนการโอลิมปิกส์ ซึ่งสมาคมฯมองว่า จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ เพราะคนไทยทุกคน หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมกันสนับสนุนอย่างเป็นเอกภาพ แต่ขณะนี้มีเข้าใจว่า มีคณะบุคคลและองค์กรมวยไทยภายในประเทศ มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

“โดยคิดว่า สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) ได้เข้ามายึดกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยไปเป็นสมบัติของตนเอง ทั้งนี้ยังรวมถูกมองไปถึงการเข้าควบคุมกีฬามวยไทยและห้ามมิให้คนไทยไปสอนมวยไทยหรือพานักมวยไปแข่งขันในต่าวประเทศโดยปราศจากความเห็นชอบของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ จึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสรริมและสนับสนุนกีฬามวยไทยสู่รระดับนานาชาติในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดการแข่งขัน มวยไทยนานาชาติ มวยไทยสู่โอลิมปิกส์ หรือโครงการ “มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน”เป็นต้น จึงต้องการให้ ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจต่อมวยไทยในอนาคต” ดร.ศักดิ์ชาย กล่าวในที่สุด

ด้าน ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เบื้องต้นเข้าใจแล้วว่า ทางสมาคมนี้ฯต้องการให้มีการจัดให้พูดคุยกัน ซึ่งก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการหารือต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน