X

ยาวนาน 10 ชั่วโมง เคลียร์ปัญหานายจ้างค้างเงินลูกจ้าง 8 คน

ยาวนาน 10 ชั่วโมง เคลียร์ปัญหานายจ้างค้างเงินลูกจ้าง 8 คน สุดท้ายจบได้เงินครบ 100 % ผู้ว่าฯเป็นสักขีพยาน นายจ้างมอบเงินให้ลูกจ้าง ขณะลูกจ้างขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือ

เวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองตราด นายปรัญชา วันดี นิติกรชำนาญการ และนางดลนภัทร ไพรบึง นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม ร่วมเดินทางสอบปากคำ อดีตลูกจ้าง 5 คน ของบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด คู่สัญญาสำนักงานเทศบาลเมืองตราด  ที่ชนะประมูลจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สถานที่ 4 แห่ง หลังมีปัญหาค้างเงินเดือนลูกจ้าง หลังจากได้รับคำสั่งจากว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้ดำเนินการในเสร็จภายในวันนี้เท่านั้น

หลังจากสอบปากคำแล้ว ปรากฏว่ามีลูกจ้างเพิ่มอีก 3 คน ที่ถูกค้างค่าจ้าง รวมทั้งหมด 8 คน คือ
1.นางน้อย  พรมศร ทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562
ค้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7,680 บาท และกันยายน 2562 จำนวน 1,200 บาท

2.นางสาวอำภา สุฉายา ทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562
ค้าง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1,200 บาท

3.นางสาวปราณี เอี่ยมอำ ทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- กรกฎาคม 2562
ค้างเดือนพฤษภาคม จำนวน 8,640 บาท และเดือนกรกฎาคม จำนวน 8,640 บาท

4.นางยุพิน ขำวงศ์ ทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- กรกฎาคม 2562
ค้าง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 6,229 บาท และเดือนกรกฎาคม จำนวน 8,640 บาท

5.นางกอบแก้ว อุ้มนางรอง ทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธุ์ 2562
ค้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562จำนวนเงิน 7,680 บาท

6.นางอำพร สุฉายา ทำงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562
ค้าง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,640 บาท และเดือนกันยายน จำนวน 1,200 บาท

7.นางสาวประไพ รอดคลองตัน ทำงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562
ค้าง เดือนกันยายน 2562 จำนวนเงิน 7,360 บาท

8.นางทัศนีย์  สุดเทียน ทำงานเดือนกันยายน เดือนเดี่ยว
ค้าง เดือนกันยายน 2562 จำนวนเงิน 7,680 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน 67,789 บาท

จากนั้นให้ทั้ง 5 คน เขียนแบบคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ไว้เป็นหลักฐาน ว่าบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ค้างค่าจ้างลูกจ้าง จากนั้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด จะทำหนังสือเชิญบริษัท เข้าชี้แจงข้อเท็จที่เกิดขึ้น

ขณะที่นายฬุวัฒน์ กิจวิรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองตราด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราด  ได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 บริเวณพิพิธภัทณฑสถานเมืองตราด อาคารกีฬาและนันทการ  สนามเทนนิส และสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองตราด
โดยเป็นการประมูลผ่าน E-bidding โดยมีราคากลางประมาณ 600,000 บาท ปรากฏว่า บริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชนะการประมูล ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จากนั้นบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ว่าจ้างลูกจ้างชาวตราดจำนวน 5 คน เพื่อทำงาน กระทั่งมีปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าและบางเดือนก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ทำให้ลูกจ้างบางคนลาออกไป ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลได้แนะนำให้ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินให้เขียนคำร้องเรียน
แต่กลับไม่มีใครกล้าที่จะร้องเรียน จนกระทั่งบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด หมดสัญญาเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยที่ยังไม่มีการจัดการกับเงินค่าแจ้งที่ยังค้างไว้

ปลัดเทศบาลเมืองตราด ยังกล่าวต่อว่า หลังจากเกิดปัญหานี้ ทำให้ทางเทศบาลเมืองตราด ได้แก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก โดยใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ เทศบาลเมืองตราด ว่าจ้างเป็นบุคคลแบบรายปี แทนการประมูล โดยแยกการว่าจ้างเป็น 4 แห่ง

และในช่วง 14.00 น. นายปรัญชา วันดี นิติกรชำนาญการ ได้เชิญนางวัชรา พลายศิริ นายจ้างร่วมกับบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอบปากคำกับเรื่องที่ขึ้นเกิดเบื้องต้น จนพบว่า นายจ้างมีการหักเงินเดือนและจ่ายเงินล่าช้า

ก่อนที่นายสุพัฒน์ กองเงิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด เชิญนายจ้างและลูกจ้าง เข้าไปคุยภายในห้องทำงาน โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟัง จนได้ข้อยุติ โดยให้นางวัชรา พลายศิริ จะจ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างให้กับลูกจ้างทั้งหมด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้าง

จากนั้นในเวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เดินทางมาเป็นสักขีพยาน ในการจ่ายเงินค่าจ้างที่บริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้างไว้ เป็นเงินทั้งสิน 67,789 บาท  พร้อมกับให้กำลังลูกจ้างทุกคนที่ได้รับความเดือนร้อน พร้อมกล่าวขอบคุณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ที่เข้ามาช่วยเหลือและจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

นายสุพัฒน์ กองเงิน กล่าวว่า ปัญหาทั้งหมด เกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น วันนี้ตนเองเป็นตัวกลางเข้ามาทำความเข้าใจเพื่อยุติปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับลูกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และแนะนำไปยังนายจ้างและลูกจ้าง หากเกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้อีก ให้เข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหา

ขณะที่นางวัชรา พลายศิริ กล่าวว่า บริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัท เกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ จึงทำให้บางเดือน ลูกจ้างได้เงินช้าและบางเดือนก็ไม่ได้ โดยเงินที่มอบให้วันนี้เป็นเงินจากบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเงินส่วนตัวที่ออกไปก่อน

ด้านนางน้อย  พรมศร เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจที่ทุกฝ่ายเข้ามาแก้ไขปัญหา จนตนเองได้รับเงินค่าจ้างทั้งหมด โดยเงินที่ได้มา จะทำเงินไปฝากให้ลูกชาย บางส่วนพร้อมนำไปชำระหนี้สิน และหลังจากนี้จะตั้งใจทำงานต่อไป จะไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายอีก

ส่วนนางสาวปราณี เอี่ยมอำ อดีตลูกจ้าง ที่ลาออกจากบริษัทเพราะถูกค้างค่าจ้างไว้ 2 เดือน เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ตนเองได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการ ซึ่งตอนนั้นคิดว่าค่าจ้าง  2 เดือน จะโดนเบี้ยวแล้ว กระทั่งวันนี้ได้รับเงินค่าแรงทั้งหมด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์

กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์

ADmin : สำนักข่าวตราดทีวี จังหวัดตราด