ตราดปล่อยจักรยานน้ำ จักรยานเก็บขยะในคลอง รักษาสิ่งแวดล้อม

อบต.ไม้รูด ร่วมกับ อพท. จัดโครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลองเพื่อการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่บริเวณ ตำบลไม้รูด อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัดตราด บริเวณหน้าสะพานหลากสี ธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจรญิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ได้กล่าวเปิดรายงาน พร้อมด้วย นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) พร้อมด้วย ชาวบ้าน ในตำบลไม้รูด ร่วมงานกว่า 400 คน

ธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด ประธานในพิธีเปิดได้ขึ้นกล่าวว่า การจัดงานโครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง (จักรยานน้ำ) ได้รับความร่วมมือ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด สำนักงานพื้นที่ พิเศษ 3 หรือ อพท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลไม้รูด เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่มีความตระหนักในการดูแลรักษาลำคลองให้มีความสวยงาม

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสนรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่การเก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ต่อไป

หลังจากการเปิดพิธี ทางปลัด และนายอำเภอคลองใหญ่ กำนัน ได้ร่วมกับปั่นจักรยานน้ำ โดยได้ทำการปล่อยทีละคัน สวมเสื้อชูชีพทุกคน ก่อนทำการเก็บขยะในน้ำ กันอย่างสนุกสนาน

\

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น