X

รัฐบาลทุ่ม 18,000 ล้าน แบ่งจังหวัดละ 200 ล้าน แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

รัฐบาลทุ่มเงิน 18,000 ล้านบาท แบ่งจังหวัดละ 200 ล้านบาท ทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เร่งให้แล้วเสร็จในปี งบปี’ 63  ด้าน จ.ตราด ดันสร้างท่อส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ ใช้งบ 165 ล้าน 

จ.ตราด/การประชุมจัดเตรียมโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จ.ตราด ที่มีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจ.ตราดเป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นร่วมประชุม รวม 50 คน

นายประเสริฐ กล่าวว่า จากการท่ทคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 18,000 ล้านบาท กระจายให้กับแต่ละจังหวัด ๆละ 200 ล้านบาท ยกเว้น จ.สุรินทร และ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้จังหวัดละ 500 ล้านบาท โดยงบประมาณนี้เป็นงบประมาณกลางปีเร่งด้วยที่ทุกจังหวัดจะต้องส่งโครงการให้แล้วเสร็จ พร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง มีแบบแปลน ให้เรียบร้อย

โดยโครงการจะต้องเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ รายได้ การจ้างแรงงาน ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ การขุดเจาะ เป่าล้างบ่อบาดาล ระบบส่งน้ำ ระบบประปา ซึ่งเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณต้องสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ 2563 แต่ห้ามนำงบประมาณไปใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ การจัดประชุมสัมมนา การเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทางไปราชการ

นายประเสริฐ กล่าวว่า จ.ตราดเปผ้นจังหวัดที่มีสภาพทีทแตกต่างจากภาคอิสานที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ จ.ตราดไม่ค่อยได้รับผลกระทบเรื่องนี้นักจึงอยากจะเห็นการทำโครงการขนาดใหญ่มากกว่าการทำโครงการเล็กๆที่ใช้งบน้อย และเป็นเบี้ยหัวแตก ทำโครงการและไม่เกิดประโยชน์ในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม โครงการที่ทำจะต้องส่งให้จังหวัดพิจารณาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นี้

ซึ่งวันนี้มีโครงการที่ชลประทานจ.ตราดเสนอมา 5 โครงการ และน่าจะมีความเหมาะสม และทำโครงการได้ทัน และใช้งบประมาณ 165 ล้านบาท จาก 2 โครงการ คือ โครงการระบบส่งน้ำคัรนาสูงสาย 1 L-MP(อ่างเก็บน้ำวังสมโภชน์) งบ 65 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง งบ 100 บาท ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้ง ใน 3 อำเภอ 7 ตำบล และพื้นที่การเกษตรเกือบ 20,000 ไร่

นายชัยกร สุนตา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานจ.ตราด กล่าวว่า โครงการทั้งสองโครงการจะเป็นการปัญหาอย่างครบสมบูรณ์โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำวังสมโภชน์  ที่เคยแห้ง และชาวบ้านชุมนุมประท้วงเพราะขาดน้ำ หากทำโครงการนี้จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด

ส่วนระบบส่งน้ำจะผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองห้วยแร้งมายังประตูน้ำท่าพริก ที่ชำรุดมีระยะทางยาวกว่า 5.4 กม. แต่จะทำก่อน 1 กม. ซึ่งเต็มโครงการจะใชเงินกว่า 800 ล้านบาท แต่ทำครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นท่อเหล็กที่สามารถรับแรงดันได้ดีกว่า ซึ่งโครงการทั้งสองจะดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของรัฐบาล

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์

กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์

ADmin : สำนักข่าวตราดทีวี จังหวัดตราด