จังหวัดตราดเปิดงาน SMART FARMER FAIR 2019 พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ผลไม้สดสดในสวนเกษตรกร

จังหวัดตราดเปิดงาน SMART FARMER FAIR 2019 พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ผลไม้สดสดในสวนเกษตรกร

นายณัฐพงษ์ สวงนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดงาน SMART FARMER FAIR 2019 ณ บริเวณสวนนายเรือง บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด สวนนายเรือง ศรีนาราง เกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนดีเด่นแห่งชาติปี 2562 และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของอำเภอเมืองตราด ร่วมกันจัดขึ้น

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า อำเภอเมืองตราดมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ หลายชนิด โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุดและลองกอง แต่มักมีปัญหาด้านราคาตกต่ำ เนื่องจากผลไม้ไม่มีคุณภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราดและสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จึงได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

มีเกษตรกรต้นแบบ SMART FARMER , YOUNG SMART FARMER และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นต้นแบบดำเนินการผลิตสินค้าคุณภาพและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการตลาดและสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

สำหรับการจัดงาน SMART FARMER FAIR 2019 ในครั้งนี้ นั้น กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยเกษตรกรต้นแบบ SMART FARMER , YOUNG SMART FARMER และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเมืองตราด

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมที่สำคัญคือการจัดบุฟเฟต์ผลไม้ให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มอร่อยเพียง 250 บาทต่อคน(ผู้ใหญ่) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น