กำหนดจุดสูบ บุหรี่-ห้ามทิ้งขยะ หนึ่งเดียวในตราดที่หาดบานชื่น

ชาวคลองใหญ่,นักท่องเที่ยว,ผู้ประกอบการ เห็นด้วยกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ออกคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวทิ้งก้น บุหรี่ และทิ้งขยะลงบนชายหาดบานชื่น 

สูบ “บุหรี่” เป็นที่-ห้ามทิ้ง “ขยะ” /ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกคำสั่งห้ามมิให้นักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการ เข้าบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการทิ้งขยะและการสูบบุหรี่ บริเวณชายหาด 24 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เป็นต้นไปนั้น

ห้ามสูบ บุหรี่
ป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าหาดบานชื่น เตือนทั้งท่องเที่ยวให้สูบ บุหรี่ ในพื้นที่ที่กำหนด พร้อมกฎข้ออื่น ๆด้วย

โดยระบุว่า ชายหาดแห่งนี้เป็นพื้นที่ตามมาตราการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 1.ห้าม สูบบุหรี่ หรือทิ้งก้นบุหรี่และขยะมูลฝอยในบริเวณชายหาดที่กำหนด 2.อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ตลอดจนขยะมูลฝอยในสถานที่หรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตาม พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่ หาดบานชื่น  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ พบว่า บริเวณชายหาดบางส่วนมีการจัดระเบียบที่ดี  ไม่มีขยะ  แต่บางส่วนมีขยะ มีสิ่งปฏิกูล เช่น  ขวดเบียร์  ถุงพลาสติก  กล่องโฟม  อยู่บริเวณหน้าชายหาด  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้ให้เป็นจุด ๆ  และมีกระถางทรายไว้ให้ สำหรับดับและทิ้งก้นบุหรี่ พร้อมป้ายบอก จุดสูบบุหรี่

นายสัมผัส  บุญช่วย อายุ 56  ปี  ที่เป็นชาวอำเภอคลองใหญ่  และกำลังออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน บอกว่าเห็นด้วยกับการตั้งจุดสูบบุหรี่ตามแนวชายหาดให้เป็นระเบียบ  เพราะการสูบบุหรี่ส่งผลกระทบกับมลภาวะและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา รวมทั้ง  มีขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหาดบานชื่น  อยากเห็นหาดอื่น ๆ ในจังหวัดตราดให้มีการคำสั่งห้ามเหมือนที่หาดบานชื่นเช่นกัน
จุดสูบ บุหรี่
ทางด้านนักท่องเที่ยวชาวตราด ที่เดินทางมาเที่ยวที่หาดบานชื่น และกำลังจะเดินไปสูบบุหรี่   ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า  ที่ผ่านมามักเห็นนักท่องเที่ยว จะสูบบุหรี่พร้อม ๆ  กับการดื่มเหล้าและทานอาหาร รวมทั้งทิ้งก้นบุหรี่ไว้ตามชายหาด  การที่กรมทรัพยฯ  ได้มาทำการตั้งจุดสูบบุหรี่ไว้ที่หาดบานชื่น จึงเห็นด้วย และอยากให้ผู้ที่สูบบุหรี่มาสูบบุหรี่ในจุดที่มีการจัดตั้งไว้  เพราะจะทำให้ไม่รบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ที่ไม่ชอบกลิ่นบุหรี่  นอกจากนี้ควรจะขยายไปยังหาดอื่น ๆ ของ จังหวัดตราดด้วย

ส่วนนางกนกวรรณ  กระต่ายจันทร์  ผู้ประกอบการขายเครื่องดื่ม   ที่หาดบานชื่น บอกว่า  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการการที่ทางกรมทรัพย์ฯห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาด  รวมทั้งการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงบนชายหาดด้วย   เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งตนเองเป็นผู้ประกอบการคิดว่ามาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อการขายสินค้า อีกทั้งยังส่งผลดีต่อหาดบานชื่น ทั้งนี้ จุดที่ตั้งให้สูบบุหรี่ก็ไม่ห่างจากชายหาดมากนัก     มีหลายจุดผู้สูบบุหรี่สามารถเดินมาสูบบุหรี่ได้อย่างสะดวก  ส่วนที่จะมีการกำหนดให้ทดลองในระยะ 2 ปีนั้น  ยังไม่ทราบ  แต่อยากให้มีมาตรการนี้ตลอดไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

น้ำตกสะพานหิน น้ำตกที่ใกล้เมืองที่สุด!! ของจังหวัดตราด (ชมคลิปโดรน)

บุญกุศลยิ่งใหญ่ หนุ่มตราดบริจาค “ดวงตา” คนแรกของจังหวัด หลังเสียชีวิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น