ทหาร คุมสองกู้ภัยตราด หลังเกิดปัญหา ขู่ถ้าไม่ฟังใช้ม.44 ยุบทันที

ทหาร
ทหารคุมสองกู้ภัยตราด หลังเกิดปัญหา พร้อมกำหนดการทำงาน ขู่ถ้าไม่ฟังใช้ม.44 ยุบทันที

ทหาร ขู่ใช้ ม.44 ยุบกู้ภัยต้นเหตุ หลังกู้ภัยสว่างฯและกู้ภัยหลักเกาะ หลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันต่อเนื่องทั้งเบา ทั้งหนัก  พร้อมเข้าคุมกู้ภัยสองหน่วยชั่วคราว จัดการปัญหา และกำหนดทิศทางการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชาน

ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด น.อ.วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (กอ.รมน.ตราด) ประชุมหารือข้อยุติระหว่างสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด กับสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พ่งไล้หลักเซียวเกาะ 6 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

โดยในที่ประชุมถกเถียงถึงปัญหาการออกปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยทั้ง 2 หน่วย ที่มีเรื่องทะเลาะขณะทำหน้าที่ และการไม่ทำตามกติกา ที่เคยตกลงกันไว้ในครั้งการประชุมที่ผ่านมา ทั้งระดับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตำรวจ และสาธารณสุขจังหวัดตราด ทำให้กู้ภัยทั้งสองหน่วยยังมีเรื่องอยู่บ่อยครั้ง ทำให้วันนี้ น.อ.วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ในฐานะรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยทั้ง 2 หน่วย

ทหาร

เบื้องต้นได้ข้อสรุปในระดับหนึ่ง โดยน.อ.วรพล สิทธิจิตต์ รอง ผอ.กอ.รมน.ตราด จะเข้ามาควบคุมการทำงานของกู้ภัยทั้งสองหน่วยชั่วคราว จนกว่าความขัดแย้งของทั้ง 2 ฝ่าย ยุติ พร้อมดังกำหนดแนวทางการทำงานให้ไปในทางเดียวกัน ไม่ให้เกิดปัญหาในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดการออกเหตุในพื้นที่จังหวัดตราด ให้ทั้งสองหน่วยสลับออกปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานไหน มีความพร้อมให้หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ หากหน่วยไหนฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามมาภายหลัง และถ้ายังไม่ทำตามข้อกำหนด จะใช้ ม.44 ตามอำนาจ คสช. ยุบหน่วยงานนั้น นั้นทันที ทั้งนี้ นี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประสบเหตุและชาวจังหวัดตราด โดยตรง ที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวดเร็ว และการที่ทหารเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช่ทำเพื่อหน่วยงานกู้ภัย แต่ทำเพื่อประชาชนชาวตราด

ทหาร

อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นเท่านั้น และจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนต่อไป ขณะเดียวกันจะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง กับสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด และสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พ่งไล้หลักเซียวเกาะ 6 เพื่อประเมินการทำงาน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
ผู้ปกครองไทย-กัมพูชา พาเด็กร่วมหมื่น เที่ยววันเด็กที่เขาล้าน จ.ตราด
น้ำตกสะพานหิน น้ำตกที่ใกล้เมืองที่สุด!! ของจังหวัดตราด (ชมคลิปโดรน)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น