ตราดสรุป 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 อุบัติเหตุ 39 ครั้ง เจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ตราดสรุป 7 วันอันตรายปีใหม่ 62 อุบัติเหตุ 39 ครั้ง เจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย ต่ำกว่าปี 61

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 พบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 39 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 43 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีสถิติลดลงทั้งหมด

สำหรับการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายผ่านมาตรการความปลอดภัย 10 มาตรการ ทั้ง7 วันของการรณรงค์ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวมทั้งสิ้น 49,900 คัน พบผู้ถูกดำเนินคดี 2,623 ราย พบความผิดไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด 1,171 ราย รองลงไปเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 669 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 471 ราย

อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบทั้งจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ในช่วงรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรเทศกาลปีใหม่ 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันกับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้วพบว่ามีสถิติลดลง ทั้งจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น