เตรียมชงครม.สัญจรสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง,แก้ภัยแล้ง,ดันท่องเที่ยว

ตราด – ผู้ว่าราชการจังหวัด ชง 3 เรื่อง ครม.สัญจร สร้างสะพานข้ามเกาะช้าง,แก้ภัยแล้ง,ดันท่องเที่ยวตราด

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเรื่องที่ดีที่คณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมสัญจรที่ จ.ตราด (ครม.สัญจร) ซึ่งทางจังหวัดเตรียมเรื่องที่จะขอให้ทางคณะรัฐมนตรีสนับสนุนและแก้ปัญหาใน 3 เรื่องใหญ่ของ จ.ตราด ก็คือ การท่องเที่ยว การสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง และเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ปัจจุบัน จ.ตราด แม้จะมีฝนตกมาก แต่ขาดการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในการรองรับ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการสำรวจและออกแบบการก่อสร้างอ่างคลองสะตอไว้แล้ว หากสามารถดำเนินการก่อสร้างได้จะแก้ปัญหาความขาดแคลนของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จ.ตราด ได้เกือบทั้งหมด

ประเสริฐ ลือชาธนานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

อีกด้านหนึ่งคือ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ.ตราด มีศักยภาพสูงในการเชื่อมโยงกันได้ และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับกัมพูชาทั้ง จ.พระตะบอง และจ.โพธิสัต ของกัมพูชา รวมทั้งขอให้ผลักดันการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการและชาวเกาะช้าง ที่ต้องการเห็นความกินดีอยู่ดี เพราะที่ผ่านมาเรื่องเรือเฟอร์รี่หมดเวลาวิ่งก็เสมือนชาวเกาะช้างไม่สามารถเดินทางมาได้ตลอด 24 ชม. ส่วนจะได้หรือไม่นั้น จะต้องมีการติดตามต่อไป

ข่าวอื่นในจังหวัดตราด

น้ำตกสะพานหิน น้ำตกที่ใกล้ตัวเมืองตราดที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น