สะพานข้ามเกาะช้าง อีก 20 ปีอาจสร้างได้!? มีเสียงทั้งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย

สะพานข้ามเกาะช้าง อีก 20 ปีอาจสร้างได้ !?
เสียงจากเอกชน ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

สะพานข้ามเกาะช้าง อาจสร้างได้ในอีก 20 ปี !? คณะทำงานภาคเอกชนเปิดรับฟังความคิดเห็นและขอข้อเสนอแนะการสร้างสะพานข้ามช่องเกาะช้างและทางเชื่อมรอบเกาะช้าง ขณะ ที่ประชุมบอกทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เผย อีก 20 ปีน่าจะสร้างได้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด นายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ตราด เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างและถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมประชุมกว่า 100 คน มี ดร.บุญส่ง ไข่เกษ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น

แหลมงอบ เกะช้าง
ภาพทะเลช่องช้าง ระหว่างอ.แหลมงอบ และอ.เกาะช้าง

นายสมเกียรติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการดำเนินการก่อสร้าง แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวอำเภอเกาะช้าง

การสัญจรในช่วงเทศกาลบนเกาะช้าง รถจำนวนมากจอดรอลงเรือบางครั้งมีความยาวมากกว่า 2 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ทางคณะทำงานที่ประกอบด้วยนายแพทย์บูรพา รัตนราธร ดร.สุทัศน์ เวชโชติ และ ตนเองได้เดินทางเข้าหารือกับคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติเพื่อนำเสนอถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน และได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องการรับหลักการและจะมีการนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ต้องการที่จะได้ข้อสรุปในการนำเสนอปัญหาทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อจะได้นำไปสรุปเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นในหลายด้าน โดยเฉพาะความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเกาะช้างที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยเนื่องจากจะทำให้เกาะช้างมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมให้กับชาวเกาะช้าง เหมือนกับประชาชนบนฝั่งจังหวัดตราดได้

ทั้งนี้ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ บอกว่าโครงการจะเริ่มขึ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยเริ่มจากตั้งเรื่องเพื่อของบประมาณ เพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หากทำได้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการสร้างสะพานข้ามเกาะช้างได้ ซึ่งหากไม่มีปัญหาใด ๆ จะใช้เวลา 10-15 ปีเป็นอย่างน้อย ถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้

สะพานข้ามเกาะช้าง
อีกมุมหนึ่ง ที่มองเห็นเกาะช้างจากฝั่งแหลมงอบ มีระยะทางไม่กี่กิโลเมตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตราด กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น