X

กกต. ประกาศผล ส.ก.-ผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่ทางการ

กกต. ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้ง ส.ก. ครบ 50 เขต และ ‘ชัชชาติ’ ได้คะแนนผู้ว่าฯ กทม. สูงสุด ย้ำจะประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากต้องเลือกตั้งใหม่หรือประกาศผลใหม่ ต้องเสร็จภายใน 60 วัน

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) เวลา 11.53 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น ทาง กกต. แจ้งข้อมูลผลการรวมคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) และการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

แฟ้มภาพ : สภากรุงเทพมหานคร

 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (อย่างไม่ทางการ)

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,357,098 คน
  • มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,635,283 คน (คิดเป็น 60.48%)
  • จำแนกเป็น บัตรดี 3.07%, บัตรเสีย 4.32%, บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 7.61%

 

ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง ทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

1. เขตคลองเตย ได้แก่ นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 13,871 คะแนน
2. เขตคลองสาน ได้แก่ นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 7,703 คะแนน
3. เขตคลองสามวา ได้แก่ น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย 29,867 คะะแนน
4. เขตคันนายาว ได้แก่ นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 18,043 คะแนน
5. เขตจตุจักร ได้แก่ นายอภิวัฒน์ ด่านศรีซาญชัย พรรคก้าวไกล 22,356 คะแนน
6. เขตจอมทอง ได้แก่ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคเพื่อไทย 28,443 คะแนน
7. เขตดอนเมือง ได้แก่ นางกนกนุช กลิ่นสังข์ พรรคเพื่อไทย 21,238 คะแนน
8. เขตดินแดง ได้แก่ นางอนงค์ เพชรทัต พรรคพลังประชารัฐ 14,615 คะแนน
9. เขตดุสิต ได้แก่ นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย 9,416 คะแนน
10. เขตตลิ่งชัน ได้แก่ นางลักขณา ภักดีนฤนาถ พรรคก้าวไกล 13,667 คะแนน
11. เขตทวีวัฒนา ได้แก่ นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม พรรคก้าวไกล 7,827 คะแนน
12. เขตทุ่งครุ ได้แก่ นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ พรรคเพื่อไทย 25,931 คะแนน
13. เขตธนบุรี ได้แก่ นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล พรรคเพื่อไทย 16,597 คะแนน
14. เขตบางเขน ได้แก่ นายนริสสร แสงแก้ว กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 24,213 คะแนน
15. เขตบางแค ได้แก่ นายอำนาจ ปานเผือก พรรคก้าวไกล 19,809 คะแนน
16. เขตบางกอกใหญ่ ได้แก่ นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประซาธิปัตย์ 9,329 คะแนน
17. เขตบางกอกน้อย ได้แก่ นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์ 14,573 คะแนน
18. เขตบางกะปิ ได้แก่ น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์ พรรคเพื่ไทย 16,428 คะแนน
19. เขตบางขุนเทียน ได้แก่ นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 34,158 คะแนน
20. เขตบางคอแหลม ได้แก่ นายปวิน แพทยานนท์ พรรคเพื่อไทย 9,045 คะแนน
21. เขตบางซื่อ ได้แก่ น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย พรรคก้าวไกล 19,103 คะแนน
22. เขตบางนา ได้แก่ นายฉัตรดี หมอดี พรรคก้าวไกล 8,827 คะแนน
23. เขตบางบอน ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,610 คะแนน
24. เขตบางพลัด ได้แก่ นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ พรรคประชาธิปัตย์ 12,575 คะแนน
25. เขตบางรัก ได้แก่ นายวิพุธ ศรีวะอุไร พรรคเพื่อไทย 3,480 คะแนน
26. เขตบึงกุ่ม ได้แก่ นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย พรรคเพื่อไทย 20,993 คะแนน
27. เขตปทุมวัน ได้แก่ น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3,685 คะแนน
28. เขตประเวศ ได้แก่ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 22,971 คะแนน
29. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้แก่ แ.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 5,690 คะแนน
30. เขตพญาไท ได้แก่ นายพีรพล กนกวลัย พรรคก้าวไกล 8,585 คะแนน
31. เขตพระโขนง ได้แก่ นายสราวุธ อนันต์ชล พรรคก้าวไกล 9,336 คะแนน
32. เขตพระนคร ได้แก่ น.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม พรรคก้าวไกล 5,703 คะแนน
33. เขตภาษีเจริญ ได้แก่ นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย 21,814 คะแนน
34. เขตมีนบุรี ได้แก่ นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย 24,658 คะแนน
35. เขตยานนาวา ได้แก่ นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ พรรคก้าวไกล 8,106 คะแนน
36. เขตราชเทวี ได้แก่ นายเอกกวิน โชคประสพรวย พรรคก้าวไกล 7,107 คะแนน
37. เขตราษฎร์บูรณะ ได้แก่ นายไสว โชติกะสุภา พรรคไทยสร้างไทย 9,195 คะแนน
38. เขตลาดกระบัง ได้แก่ นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา พรรคเพื่อไทย 38,130 คะแนน
39. เขตลาดพร้าว ได้แก่ นายณภัค เพ็งสุข พรรคก้าวไกล 15,222 คะแนน
40. เขตวังทองหลาง ได้แก่ นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ พรรคเพื่อไทย 9,381 คะแนน
41. เขตวัฒนา ได้แก่ นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร พรรคก้าวไกล 8.819 คะแนน
42. เขตสวนหลวง ได้แก่ น.ส.ปิยะวรรณ จระกา พรรคเพื่อไทย 13,491 คะแนน
43. เขตสะพานสูง ได้แก่ นางสาวมธุรส เบนท์ พรรคเพื่อไทย 14,715 คะแนน
44. เขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 4,613 คะแนน
45. เขตสาหร ได้แก่ นายอานุภาพ ธารทอง พรรคก้าวไกล 8,335 คะแนน
46. เขตสายไหม ได้แก่ น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคไทยสร้างไทย 44,507 คะแนน
47. เขตหนองแขม ได้แก่ นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย 29,996 คะแนน
48. เขตหนองจอก ได้แก่ นายณรงค์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ 26,542 คะแนน
49. เขตหลักสี่ ได้แก่ นายตกานต์ สุนนทวุฒิ พรรคเพื่อไทย 15,101 คะแนน
50. เขตห้วยขวาง ได้แก่ นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล พรรคเพื่อไทย 11,120 คะแนน

 

แฟ้มภาพ : ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อย่างไม่ทางการ)

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,402,948 คน
  • มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,673,696 คน (คิดเป็น 60.73%)
  • จำแนกเป็น บัตรดี 95.80% บัตรเสีย 1.50% บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2.70%

และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ 1,386,215 คะแนน

กกต. ระบุเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กกต. จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ก็ตาม ให้ กกต. จะต้องสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้งหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ

บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ "77 ข่าวเด็ด" (77kaoded.com) เป็นคนปทุมธานีโดยกำเนิด เชื่อมั่นในเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ