“เดอะว๊อยซ์นก” นกจริง ขันจริง เริ่มประชันแล้วที่ยะลา

เริ่มแล้วการแข่งขัน “เดอะว๊อยซ์นก”  มีนกเขาชวาเสียงเข้าร่วมประชันเสียงกว่า 1,500 นก

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562  เวลา 08.00 น ที่สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา   นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา    ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่  34   ที่ทางเทศบาลนครยะลา   ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวา และเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับนก ส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพี่น้องชาวชวาวงศ์นำนกเขาชวามาประชันเสียงมากกว่า 1,500 นก

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา    ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า  งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน เป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดยะลา  โดย เทศบาลนครยะลา เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ส่งผลให้ชาวชวาวงศ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนต่างให้การยอมรับมาตรฐานด้านสนามแข่งขัน ศักยภาพในการบริหารจัดการ สำคัญที่สุด คือ มาตรฐานการตัดสินที่ยุติธรรมทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวเผยแพร่ไปทั่วโลก แสดงถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การแข่งขันนกเขาชวา คือ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวชวาวงศ์ที่สืบทอดมายาวนานและควรดำรงไว้   ซึ่งทางจังหวัดยะลา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกด้าน และให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่จัดกิจกรรมและทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน พี่น้องชาวชวาวงศ์   ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น