สื่อมาเลย์เข้าพบ มทภ4 รับทราบแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบใต้

สื่อมวลชนมาเลเซียเข้าเยี่ยมคาราวะ มทภ.4 พร้อมรับทราบนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (20 ม.ค.61) ที่ ห้องประชุม 1 กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ได้ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชน จากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งขอรับทราบสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน จากประเทศมาเลเซียว่า ปัจจุบันได้มีการบูรณาการกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วยส่วนงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการพัฒนาและกลไกราชการปกติ เพื่อขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ ภายใต้แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช 2561 เป้าหมายคือ การเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ 3 คือการเสริมสร้างสันติสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักคิดที่สำคัญคือ กฎหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย รวมทั้งสานต่องานพัฒนา โดยนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสื่อมวลชน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวต่อว่า ภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนมีความเข้าใจข้อเท็จจริง มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐมากขึ้น และหวังว่าการเดินทางมาเยือนของสื่อมวลชน ประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้ จะได้รับทราบสภาพความเป็นจริงในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปเผยแพร่ ให้นานาชาติได้รับรู้ ต่อไป

โดยสื่อมวลชน จากประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความสนใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยขอทราบสถิติการลดลงของเหตุการณ์ความรุนแรง รวมทั้งแนวทาง ความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสนใจต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยขอทราบสถิติการลดลงของเหตุการณ์ความรุนแรง รวมทั้งแนวทาง ความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสนใจต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น