พหุวัฒนธรรมที่ปลายด้ามขวาน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น