X

ศบค.ส่วนหน้า ประชุมแก้ปัญหาวิกฤตโควิดชายแดนใต้

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงใต้ พบปะผู้นำศาสนา 4 จังหวัด หารือติดตามสถานการณ์โควิดระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วานนี้  (19 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ส่วนหน้า ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งแรก  ภายหลังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีคำสั่งให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “ศบค.ส่วนหน้า” ซึ่งมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เพื่อกำกับ ดูแล ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลายโดยเร็ว

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ได้พบปะหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทน เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำศาสนา ที่มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชน   พร้อมทั้งได้ขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ก่อนจะร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเรียนนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นแนวทางกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้ว่าราชการจังหวัด และ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ส่วนหน้า กล่าวว่า ที่ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื่นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความรุนแรง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ตลอดจนมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประชุมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ จะได้เร่งหารือ และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด รวมทั้งเป็นมาตรการที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้มียอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลง ดำเนินการเร่งผลักดันการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ส่วนหน้า จะนำไปกำหนดแนวทางและนโยบายในการทำงานต่อไป

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนประธานคณะกรรมการอิสลามกลางทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมพบปะ พูดคุย หารือถึงข้อเสนอแนะ แลกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่  ทางด้านคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัด ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ให้กับพี่น้องประชาชนได้ตระหนัก และรับทราบถึงข้อเท็จจริง

สำหรับ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ส่วนหน้า ทางรัฐบาลมีเจตนารมณ์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการกำกับดูแล ประสานงาน บูรณาการ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งจะทำให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว สามารถบูรณาการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยุติการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกองทัพภาคที่ 4 จะคอยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข  บูรณการการทำงานให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงได้ร่วมเข้าไปแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในหลายด้าน ทั้งด้านสนับสนุนกำลังพลด้านการแพทย์ สนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมดูแล สกัดกั้น ควบคุมสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อโควิด 19 เข้ามาแพร่ระบาดยังพื้นที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

นครินทร์ ชินวรโกมล

นครินทร์ ชินวรโกมล

ป๋าโด่ง ผู้สื่อข่าวสายสงคราม ประจำจังหวัดยะลา ถนัดการทำข่าวการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่ ผ่านเหตุการณ์ระเบิด-ยิง นับครั้งไม่ถ้วน แล้วก็รอดตายมาทุกครั้ง ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา