โครงการ Yala Smart City Free WiFi On Line OA และโครงการหลาดยะลา (Yala Market)

เทศบาลนครยะลา เปิดตัวโครงการ Yala Smart City Free WiFi On Line OA และโครงการหลาดยะลา (Yala Market)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณหน้าสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ดิจิตอลแพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการเปิดตัว โครงการ Yala Smart City Free WiFi On Line OA และโครงการหลาดยะลา (Yala Market)  โดยมีนายสมหมาย ลูกอินทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครยะลา รวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการค้า พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสมหมาย ลูกอินทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครยะลา   บอกว่า  เทศบาลนครยะลา ได้จัดกิจกรรม “Digital platform to be smart city (ดิจิตอลแพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ)” โดยเปิดตัว 2 โครงการ คือ โครงการ Yala Smart City Free WiFi On Line OA โดยให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านมือถือด้วย Line Official Account เป็นช่องทางการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ระบบสามารถเก็บและประมวลผลข้อมูลการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เพื่อนำมาวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำเทคโนโลยีตลาดออนไลน์ เข้ามาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพค้าขาย หรืออาชีพบริการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งผู้ตกงาน ช่วยตอบโจทย์พฤติกรรม New Normal ของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปซื้อของตามตลาดหรือพื้นที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก สำหรับระบบตลาดออนไลน์ ได้นำมาผนวกเข้ากับ Line Official Account เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงระบบ และเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นมากขึ้น

“ปัจจุบันมีประชาชนเพิ่มเป็นเพื่อนกับ Line Official Account เทศบาลนครยะลา จำนวน 14,753 คน มีการสื่อสาร เสนอแนะแนวทางการพัฒนา ร้องเรียน และขอรับบริการผ่าน Line Official Account เป็นจำนวนมาก สำหรับระบบ Yala Free Wifi มีประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้งานแล้วทั้งหมด 6,579 คน แบ่งเป็นเพศชาย 52% เพศหญิง 48% กลุ่มอายุส่วนใหญ่เป็นช่วงวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 20-34 ปี บริเวณที่มีประชาชนใช้งานมากที่สุด คือ สถานีรถไฟ มียอดการเข้าใช้งานจำนวน 3,940 ครั้ง รองลงมาคือ ตลาดสดเมืองใหม่ ยอดการเข้าใช้งานจำนวน 2,629 ครั้ง ทั้งนี้ ระบบ Yala Free Wifi สามารถดึงประชาชนเข้ามาเป็นเพื่อนให้กับทาง Line Official Account ของเทศบาลได้ถึง 4,817 คน สำหรับระบบหลาดยะลา ได้เริ่มทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สั่งซื้อแล้วมากกว่า 300 ครั้ง (รวม 300 Order) และมีร้านค้าเข้าร่วมในโครงการกว่า 200 ร้านค้า” นายสมหมาย กล่าว

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

นครินทร์ ชินวรโกมล

นครินทร์ ชินวรโกมล

ป๋าโด่ง ผู้สื่อข่าวสายสงคราม ประจำจังหวัดยะลา ถนัดการทำข่าวการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่ ผ่านเหตุการณ์ระเบิด-ยิง นับครั้งไม่ถ้วน แล้วก็รอดตายมาทุกครั้ง ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา