สรุป ข้อกำหนดตาม มาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ 2548

ข้อกำหนดตาม มาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ 2548

(สรุป แบบให้เข้าใจกันง่ายๆ)

-ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามที่ผู้ว่าฯประกาศสั่งปิด
-ปิดสถานที่เสี่ยง ต่อการติดต่อโรค
-ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร
-ห้ามกักตุนสินค้า ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม
-ห้ามการชุมนุม
-การนำเสนอข่าว ต้องไม่บิดเบือน มีศูนย์แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล
-ให้ผู้ว่าฯ หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล เตรียมรับสถานการณ์
-บุคคลเสี่ยงติดเชื้อโควิด19 ต้องอยู่ในบ้าน คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป /
มีโรคประจำตัว /เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา เว้นมีความจำเป็น เพื่อไปพบแพทย์ หรือต้องติดต่อราชการ
-ตรวจเข้ม เข้า-ออกนอกประเทศ
-ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเวรยาม หรือจุดตรวจตามถนน สถานีขนส่ง
-ยังเปิดสถานที่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลีนิก ร้านขายยา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามปกติ ในวันเวลาราชการ
-งด หรือ ชะลอ เดินทางข้าม จังหวัด หากไม่จำเป็น
-งดกิจกรรม ทางสังคม
-หากไม่ปฎิบัติ ตามข้อกำหนด มีโทษ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน / พ.ร.บ.โรคติดต่อ /พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร

(คัดลอกจาก FB Khanathit Srihirundaj)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น