มนุษย์ไฟฟ้า 3 จชต. “ช๊อค”  หลังรัฐบาล เตรียมแปรรูป กฟภ.ใน 3 จชต. เป็นบริษัท  ดูแลกิจการพลังงานในพื้นที่

สหภาพแรงงาน กฟภ. เตรียมคัดค้าน “รัฐบาล” สั่งแปรรูป กฟภ.3จชต. เป็นบริษัท

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการส่งต่อหนังสือสั่งการ และข้อความต่างๆในไลน์กลุ่มของเจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  โดยหนังสือดังกล่าว ลงนามโดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หนังสือเลขที่ กฟผ.910000/45142  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  โดยมีข้อความว่า   เรื่องขอหารือเรื่องการบริหารจัดการกิจการด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เรียนผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยมีเนื้อหาว่า  สืบเนื่องจากการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน(นายศิริ จิระพงษ์พันธ์) นำเสนอรายงานสถานการณ์ความมั่นคงทางพลังงาน และการบริหารจัดการกิจการด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)  เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการนำเสนอรายงานสถานการณ์ความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงพลังงาน สนับสนุนผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการให้เร็ว เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาการบริหารงานของรัฐบาลนี้ให้ได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย         ในการนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และเกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กฟผ. จึงใคร่ขอเรียนหารือในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยจะมอบหมายให้ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน(คุณพัฒนา แสงศรีวิโรจน์) เป็นผู้ประสานในรายละเอียด และกำหนดการนัดหมาย จะขอบคุณยิ่ง

ซึ่งภายหลังได้มีการส่งต่อหนังสือฉบับดังกล่าวไปอย่างกว้างขวาง สร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มีแนวโน้มว่า จะถูกแปรรูปเป็นบริษัท ในอนาคตอันใกล้นี้   และได้มีการส่งต่อข้อความของสหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคใต้ เขต 3 ในไลน์กลุ่มของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ว่า  “เรียนสมาชิก สร. สัญญาณสิ่งไม่ดีที่รัฐบาลจะนำ กฟภ.ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไปรวมกับ กฟผ.และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าและขายให้ผู้ใช้ไฟโดยตรง และอาจจะโอนย้ายทรัพย์สินของ กฟภ.ไปพร้อมกับบุคลากร เพื่อไปอยู่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยให้เราถือหุ้นแค่ 20% กว่าๆ และมีแผนการจะทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนี้น่ากลัวครับ พี่น้อง สร.ต้องเตรียมพร้อม และเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดไอ้พวกชั่วครับพี่น้อง/ถ้าวันนี้มันทำกับ กฟภ.3 จังหวัดได้ สักวันมันก็ทำกับพื้นที่อื่นได้…ต้องหยุดมันก่อนจะสายครับ!”  สร.กฟภ.ต.3

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายหนึ่ง(ขอสงวนนาม)  ให้ข้อมูลว่า รับทราบข่าวดังกล่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ รู้สึกตกใจกับเรื่องดังกล่าวมาก จึงได้มีการพูดคุยการ ก็ทราบว่าในเบื้องต้น ภายในเดือนมิถุนายน 61 นี้ จะมีการเซ็น เอ็มโอยู ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือ ศอ.บต. เพื่อเริ่มแปรรูป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เป็นบริษัทชื่อ R.P.S  เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และจะมี ศอ.บต. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 51 เปอร์เซ็นต์   ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าวทางสหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ เตรียมออกมาคัดค้านแล้ว  ล่าสุดจะมีการประชุมด่วนของสหภาพฯ ในวันที่ 31 พค 61 ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น