X

ร้อยเอ็ด…ปธ.โหวดพิฆาตยื่นหนังสือขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รายการเดิน-วิ่งการกุศลพลังบุญ สานฝันเพื่อน้องเยาวชนคน 101 ครั้งที่1

ร้อยเอ็ด…ปธ.โหวดพิฆาตยื่นหนังสือขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รายการเดิน-วิ่งการกุศลพลังบุญ สานฝันเพื่อน้องเยาวชนคน 101 ครั้งที่1

วันนี้(18 มิถุนายน 2567)เวลา 11.45 น. นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร)เลขานุการชุมรมฯเข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รายการเดิน-วิ่งการกุศลพลังบุญ สานฝันเพื่อน้องเยาวชนคน101 ครั้งที่1 ณ เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวมารยาท พานิชย์พันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลมะอึ เป็นตัวแทนรับหนังสือฉบับดังกล่าว

นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) กล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินการในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลของชมรมฯในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ ขั้นตอนการปฎิบัติ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อระดมทุนเป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการต่างๆของชมรม เช่นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา(ฟุตบอล) รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอลซึงเป็นกีฬายอดนิยมในปัจจุบัน ทั้ง20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองต่อยอดด้านอาชีพในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด ได้โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆของชมรมฯ เน้นลูกหลายเยาวชนคนร้อยเอ็ดเป็นหลัก นี่เป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่ทางชมรมจะดำเนินการหลังการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

วันนี้ชมรมจึงได้นำหนังสือมายื่นต่อเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะเจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลสถานที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ที่ทางชมรมจะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ตามดำริของพระเดชพระคุณพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร)ที่ปรึกษาและองค์อุปถัมภ์ชมรมฯ

ด้านนางสาวมารยาท พานิชย์พันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลมะอึ กล่าวว่า การพิจารณาหนังสือขอใช้สถานที่ฉบับนี้ ที่ทางชมรมฯร้องขอมา ทางเทศบาลจะให้คำตอบไม่เกินวันศุกร์ที่21 มิถุนายน 2567 ยินดีให้ความร่วมมือกับกิจกรรมดีๆของชมรมฯแล้วจะรายงานให้ท่านนายกฯทราบต่อไป

นายณฐกร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะอึ ท่านดร.อรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ นางสาวมารยาท พานิชย์พันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลมะอึ ส่วนเกี่ยวข้อง ที่เมตตา รับการประสานงาน อำนวยความสะดวกตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อนเดินทางกลับนายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) ได้มอบวัตถุมงคลให้กับท่านปลัดเทศบาลตำบลมะอึ เพื่อความเป็นสิริมงคล และมิตรภาพที่ดีระหว่างกันในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามสมควร

เลขานุการชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) กล่าวในช่วงท้ายว่า หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แล้วทางคณะทำงานชมรมฯจะได้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจเส้นทางในการจัดกิจกรรม เพื่อทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านสื่อโซเชียล สื่อกระแสหลัก ภาคีเครือข่าย สื่อออนไลน์ต่างๆทั่วประเทศ

พร้อมทั้งขับเคลื่อนวิธีการ ขั้นตอนการปฎิบัติในการติดต่อประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ โดยชมรมฯจะได้ประสานขอความเมตตาจากนายทรงพล ใจกริ่ม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำ ท้องที่ท้องถิ่น อาสาสมัคร อสม. กู้ชีพ กู้ภัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ให้เมตตา อนุเคราะห์ช่วยส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจนนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน