นายกฯไปสมุทรสาคร 6

นายกฯเล็งผลักดันสมุทรสาครเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของอาเซียน

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคาร ติดตามการแก้ปัญหาประมงผิดกฏหมาย แรงงานต่างด้าวและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเตรียมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคอาเซียน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร-เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคมนี้  โดยวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และแรงงานต่างด้าว รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่

โดยเมื่อช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร มีอาสาสมัครแรงงานเมียนมา ยื่นหนังสือร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรี เข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฏหมายในการดูแลแรงงานต่างด้าว

ขณะที่นายกฯ ก็ขอให้อาสาสมัคร ช่วยดูแลและสร้างความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฏหมาย พร้อมยืนยันว่า จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับแรงงาน นายกฯยังย้ำให้ครูที่สอนลูกหลานแรงงานต่างด้าว เน้นสอนภาษาไทยแบบง่ายๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้

นายกฯไปสมุทรสาคร 7

 

นายกฯไปสมุทรสาคร 2

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยนายกรัฐมนตรีมองว่า พื้นที่นี้มีต้นทุนทางการเกษตร และสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รัฐบาลจึงจะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารทะเล   ให้เป็นแหล่งการค้าและกระจายสินค้าอาหารทะเล รวมทั้งศูนย์กลางการประมงทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ส่วนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เช่น การติดตั้งระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย (VMS)  , การควบคุมการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมง , ระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา และการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ   นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์ OSS ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้