สั่งปิดตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ 3 แห่ง ภายใน 7 วัน

ผู้อำนวยการเขตประเวศเรียกเจ้าของตลาด 5 แห่ง ที่สร้างรอบบ้านป้าทุบรถ ในหมู่บ้านเสรีวิลล่า  มารับทราบข้อปฏิบัติ  โดยจะสั่งให้ตลาด 3 แห่งที่ไม่มีใบอนุญาต หยุดขายชั่วคราว

ผอ.เขตประเวศเรียกเจ้าของตลาดคุย 3

วันนี้ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ เรียกผู้ประกอบการเจ้าของตลาด 5 แห่ง ในหมู่บ้านเสรีวิลล่า มาพูดคุยเพื่อรับทราบข้อปฏิบัติ หลังจากเมื่อวานนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ 2

โดยตลาดสวนหลวง  , ตลาดวาณิชย์ และตลาดร่มเหลือง ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการตลาด จะให้ปิดตลาดชั่วคราว  มีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป  ส่วนตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต และตลาดยิ่งนรา ที่มีใบอนุญาตทำการพาณิชย์ แต่กลับแอบขายอาหารสดและของชำ จะให้ทางเจ้าของตลาดไปแก้ไข และหยุดขายสินค้าดังกล่าว  เพราะไม่ตรงกับใบขออนุญาต หากไม่ยุติจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ 3

ตลาดทั้ง 5 แห่งนี้ยังมีคดีอยู่ที่ชั้นศาล  ซึ่งจะต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งให้ตลาดเปิดในพื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่  หากมีคำสั่งว่าเปิดตลาดได้ ตลาด 3 แห่งที่ถูกปิดชั่วคราวก็สามารถกลับมาเปิดได้  โดยมาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากไม่อนุญาต ตลาดทั้งหมด 5 แห่ง จะต้องถูกปิด

ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ 4

สำหรับตลาดทั้ง 5 แห่ง ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนขณะนี้ ได้แก่ ตลาดสวนหลวง เจ้าของคือ นายสุกิจ นามวรกานต์  ตั้งในปี 2545 , ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต ของนายสมชัย ชัยรัตนกมล จัดตั้งเมื่อปี 2552 , ตลาดยิ่งนรา ของ น.ส.พัชรี เจียรวนนท์ จัดตั้งเมื่อปี 2554  , ตลาดรุ่งวาณิชย์ ของนายธเนศ รุจิราวาณิชย์ จัดตั้งเมื่อปี 2553 , และตลาดร่มเหลือง ของ นายเกียรติรัตน์ สุวรรณวัฒนสุข จัดตั้งเมื่อปี 2555

ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ 5

โดยตลาดสวนหลวง ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535  , ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต และตลาดยิ่งนรา ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ไม่ได้ขอจัดตั้งตลาด ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ 6

ขณะที่ตลาดรุ่งวาณิชย์ และตลาดร่มเหลืองไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือการขออนุญาตจัดตั้งตลาดตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ตลาดทั้ง 5 แห่งจึงถือเป็นตลาดที่เปิดอย่างผิดกฎหมาย ดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสถานประกอบการประเภทตลาด

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น