X

กสทช.-กฟน.-กฟภ.-กทม. เตรียมกำหนดแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร

กสทช. ร่วมมือกับ กฟน. กฟภ. และ กทม. เตรียมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแผนจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กสทช. จะเชิญผู้แทนของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักรับไปประสานความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช., บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลักทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มีสายสื่อสารปลายทางเพียงรายเดียว (Single Last Mile)

“การจัดระเบียบสายสื่อสารต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเสา/ท่อร้อยสาย และเจ้าของสายสื่อสาร มีการตรวจสอบสภาพเสาที่จะนำสายสื่อสารไปพาด ไม่พาดเกินน้ำหนักที่เสาจะรับได้ พาดสายให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ ต้องมีการสำรวจตรวจสอบ และจัดการนำสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งาน หมดอายุลงจากเสา ไม่ปล่อยให้ห้อยระโยงระยาง ด้วยการร่วมมือกันจัดการคาดว่าปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังจะสามารถแก้ไขได้” นายไตรรัตน์ กล่าว

นายไตรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้ประสานงานระหว่าง กฟน., กฟภ. และ กทม. กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ รวมถึงการนำสายสื่อสายลงใต้ดิน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน