จ่อออกมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล-ชายฝั่ง”อันดามัน” ในพื้นที่พังงา-ภูเก็ต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมออกประกาศมาตรการป้องกันและแก้ความเสียหายทรัพยากรทางทะเล เกาะ แก่งและชายฝั่ง ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน จ.พังงาและ จ.ภูเก็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ พร้อมด้วย นายสมชัย  มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้า และเร่งขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม

จากสรุปรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ ปี 60 พบว่า สถานภาพแนวปะการังฝั่งอันดามันมีความเสียหายมากกว่าฝั่งอ่าวไทย ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากถึง 11.47 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก 3.4 แสนตัน ร้อยละ 10-15 มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่ทะเล ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาว 704 กิโลเมตร มีการก่อสร้างรุกแนวชายฝั่ง/ทะเล 70 กิโลเมตร

แนวโน้มทรัพยากรทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากการกระทำของมนุษย์มากกว่าธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณเกาะแก่งสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง สัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ทางทะเลมากขึ้น

ที่ประชุม เห็นชอบ การออกประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ เกาะไข่ใน เกาะไข่นอกและเกาะไข่นุ้ย อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา และพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ โดยมอบให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนิน

ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” คณะกรรมมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น