X

เปิดโครงการ สมุทรปราการโกกรีน ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วย สจ.ธนกฤษ แก้วเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ สมุทรปราการโกกรีน ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ 29 ตุลาคม 2562  ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วย สจ.ธนกฤษ แก้วเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green) ที่ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางเสาธงทุกคน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนได้อย่างถูกต้อง และรับข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน การแก้ไข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถส่งต่อไปสู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดได้ ทั้งนี้ทาง อบจ.สมุทรปราการหวังว่ากิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการจุดประกายให้เกิดการรณรงค์ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้กับจังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน