X

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) 2562

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานให้บริการผู้โดยสาร ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารอย่างยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการบริการทั่วไป

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ 27 กันยายน 2562  ที่ห้องสุวรรณภูมิ A – B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สมุทรปราการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานให้บริการผู้โดยสารดีเด่น ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารอย่างยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการบริการทั่วไป สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยมี น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับยกระดับการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้แนวคิดท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม (  Airport of Smiles ) จึงได้จัดโครงการ Suvarnabhumi  Service Excellence เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น โดยสรรหาบุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงหน่วยงาน ที่มีการให้บริการที่เหนือกว่ามาตรฐาน แสดงออกถึงความทุ่มเท เหมาะสมที่จะเชิดชูเป็นแบบอย่าง โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ 1. รางวัล  ผู้ให้บริการดีเด่น  (ประเภทบุคคล) โดยคัดเลือกบุคคลที่มีการปฏิบัติงานให้บริการได้ยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการให้บริการทั่วไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  2. รางวัล เรื่องราวบริการยอดเยี่ยม ( ประเภทบุคคล และ ประเภทกลุ่ม 2-5 คน ) โดยคัดเลือกบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ให้บริการหรือช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างยอดเยี่ยม จนเกิดเรื่องราวน่าประทับใจ 3. รางวัลพัฒนาบริการยอดเยี่ยม คัดเลือกจากหน่วยงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงการบริการที่นำมาเริ่มให้บริการจริง ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดย 1.รางวัล ผู้ให้บริการดีเด่น” (ประเภทบุคคล) แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท เหรียญทอง เงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 3 รางวัล   เหรียญเงิน เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล เหรียญทองแดง เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัล   เหรียญทอง เงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

สำหรับโครงการ SSE ได้มีการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี   เพราะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความตระหนัก มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทที่จะพัฒนาการบริการ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน