ที่ปรึกษารัฐมนตรีลงพื้นที่ ดูการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว หลัง ครม.ไฟเขียว

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ดูการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่สมุทรปราการ หลัง ครม.ไฟเขียว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่  6 กันยายน 2562   รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะได้เดินทางมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว และเมียนมา และตรวจติดตามการขอรับใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่การอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เปิดต่ออายุใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อแรงงานต่างด้าวดำเนินการแล้วจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  โดยได้เริ่มดำเนินการให้นายจ้างมายื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้าง/สถานประกอบการตั้งอยู่ ไปแล้วตั้งวันที่  2 กันยายน 2562

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่จะต้องดำเนินการในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 261,491 คน แบ่งเป็น กลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม จำนวน 243,093 คน กลุ่มประมงฯ มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  จำนวน 12,040 คน กลุ่มจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ จำนวน 6,358 คน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2-5 กันยายน 2562 มีลูกจ้างมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 722 ราย เป็นนายจ้าง จำนวน 218 ราย จังหวัดที่มาดำเนินการมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร จำนวน 236 ราย  2. สมุทรปราการ จำนวน 97 ราย  3.ปัตตานี  จำนวน 83 ราย  4. ชุมพร จำนวน 79 ราย   5. ระยอง จำนวน 71 ราย  และ อื่น ๆ จำนวน 156 รายหากจำแนกตามกลุ่มคนต่างด้าวที่มาดำเนินการ พบเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 519 ราย กลุ่มบัตรชมพู จำนวน 155 ราย และกลุ่ม MOU กรณีพิเศษ จำนวน 48 ราย โดยเป็นสัญชาติเมียนมา มากที่สุดจำนวน 383 ราย รองลงมาคือ กัมพูชา จำนวน 321 ราย และ ลาว จำนวน 18 ราย

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน กล่าวว่า การที่เดินทางมาในครั้งนี้เพื่อมาตรวจเยี่ยมและก็อยากจะมาดูการทำงาน อันที่จริงแล้วตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานเราเปิดให้แรงงานต่างด้าวที่บัตรหมดอายุมาต่อ เพื่อจะได้ทำงานต่อไปอีก เพราะตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้แรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ สามารถที่จะมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา วันนี้ก็เลยมาตรวจเยี่ยม ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นจังหวัดที่มีผู้ที่มาแสดงความจำนงมากเป็นอันดับสองของประเทศไทย ซึ่งผลการตรวจเป็นไปด้วยดี ซึ่งตอนนี้ยังมาแสดงตนและมาแจ้งกันน้อยอยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้น เพราะโดยปกติแล้วจะมากันเยอะในช่วงปลาย ๆ และที่มาในวันนี้อยากจะกระตุ้นเตือนให้นายจ้างที่มีคนงานเป็นแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วช่วยมาดำเนินการแจ้งเนมรีส แจ้งรายชื่อให้กับหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อจะได้ไม่หนาแน่นกันในช่วงปลาย ๆ จะได้ดำเนินการให้ด้วยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนการต่อใบอนุญาตขั้นตอนง่าย ๆ เพราะว่าขั้นตอนเรารวดเร็วขึ้นกว่าเดิม เพราะว่านายจ้างก็จะนำรายชื่อของแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุ มายื่นกับเรา ซึ่งเราก็จะมีการตรวจสอบและก็เร่งดำเนินการวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้เขาได้รับใบอนุญาตไกถึงปี 65 เลย ก็สามารถมาดำเนินการได้แล้ว เท่าที่มาตรวจสอบในวันนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าจะมองให้เป็นปัญหาก็มีอยู่เรื่องเดียว ก็คือว่านายจ้างยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการก็อยากให้นายจ้างรีบมาดำเนินการ แล้วก็แรงงานจะได้ทำงานกันได้เต็มที่ ไม่ต้องมากังวลกันว่าในช่วงท้ายคนจะเยอะหรือไม่อย่างไร

ด้านนายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องตรวจสอบข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และหากตรวจไม่พบข้อมูลการอนุญาตทำงานในฐานข้อมูล ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น