เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ผงาดขึ้นนั่งบอร์ดบริหารหอการค้าสมัยที่สอง พร้อมเร่งพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบ

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ผงาดขึ้นนั่งบอร์ดบริหารหอการค้าสมัยที่สอง พร้อมเร่งพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม หอชมเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562  เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และรายงานกิจกรรมประจำปีของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2561 พร้อมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการคนใหม่ หลังจากที่นายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ได้หมดวาระลงในสมัยแรก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ซึ่งผลการคัดเลือกประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ คนใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกต่างมีมติเห็นชอบให้นายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ขึ้นนั่งบัลลังก์ประธานหอการค้าเป็นสมัยที่ 2 เนื่องจากผลงานการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิ์ภาพที่เป็นรูปธรรม

นายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ คนใหม่สมัยที่ 2 ได้กล่าวว่า ที่สมาชิกและคณะกรรมการให้ความไว้วางใจ เลือกให้ตนเป็นประธานเข้ามาบริหารหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสมัยที่สอง จริง ๆ แล้วตนถนัดทางด้านท้องถิ่นมากกว่า แต่ว่าในสมัยที่สองเราก็มีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาหอการค้า และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะต้องดูในเรื่องพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์รูฟท็อป หรือ ในเรื่องของขยะในจังหวัดสมุทรปราการที่มีปัญหามากมาย ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรปราการ โรงงานอุตสาหกรรมเรามีตั้ง 7 พันกว่าโรง ในแต่ละโรงก็มีความรู้ความสามารถที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างภาษีให้กับรัฐบาล ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็คงจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องคมนาคมให้ดีกว่านี้ และในเรื่องของหอการค้า เราก็ทำร่วมกับท้องถิ่นอยู่แล้ว และวันนี้เราได้ ส.ส. ในจังหวัดสมุทรปราการ เพราะฉะนั้นเราก็คงพัฒนาร่วมกัน และคงจะเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น