คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บสินค้า ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำในคลองบางกะอี๋ เกิดการเน่าเสีย

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายชนะ  หงวนงามศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารร้อย รส.กำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. สมุทรปราการ และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณ คลองบางกะอี๋ หมู่ 12 ต.บางปา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งอยู่ด้านหลังติดกับโครงการสุวรรณบุตร ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บสินค้าอยู่กว่า 100 โรงงาน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำในคลองบางกะอี๋ เกิดการเน่าเสียเนื่องจากมีโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคอลงสาธารณ์ ซึ่งชาวบ้านจำเป็นต้องใช้น้ำในคลองดังกล่าวในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้ง จากการเข้าสำรวจพบว่าน้ำในคลองดังกล่าวเป็นสีดำ และส่งกลิ่นเหม็นเน่า ปลาในคลองตายกันเป็นแพ สัตว์น้ำในคลองดังกล่าวไม่สามารถอยู่อาศัยได้ และจากการเข้าตรวจสอบที่บริษัท จำกัด วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ  ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสบู่ บริษัท เอส.วาย ชี.2017 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท จำกัด  เอส.พี.วาย.คอสเมติก ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสบู่และเครื่องสำอาง และโรงงานต่าง ๆ ในโครงการดังกล่าว มีการต่อท่อระบายน้ำเสียภายในโรงงานเชื่อมตรงกับท่อระบายน้ำสาธารณ์ โดยไม่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่คลองบางกะอี๋ ซึ่งเป็นคลองสาธารณ์ และจากการตรวจสอบภายในโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บสินค้าแล้วไม่พบการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการแต่อย่างใด จึงทำให้โรงงานที่อยู่ในโครงการดังกล่าวปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณ์โดยตรงไม่ผ่านขบวนการบำบัดแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการดังกล่าวยังพบว่าไม่มีการขออนุญาตตั้งโรงงานแต่อย่างใด

โดยนายชนินทร์  รื่นเริง อดีตนายก อบต.บางปลา ได้กล่าวว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำในคลองเน่าเสียทำให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำในคลองเข้าไปทำการเกษตรหรือเลี้ยงปลาได้ เนื่องจากปัญหาจากโรงงานปล่อยน้ำเสีย แต่ก็ไม่ทราบว่าโรงงานไหน ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมาก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาและกุ้งจำเป็นต้องใช้น้ำในคลองนี้ในการประกอบอาชีพ ที่ผ่านมาน้ำในคลองบางกะอี๋ ก็ยังไม่เน่าถึงขนาดนี้ น้ำยังใสอยู่ แต่ก็มีปลาในคลองเริ่มตายเกลื่อนคลอง แต่มาตอนนี้สภาพน้ำในคลองเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณไม่สามารถใช้น้ำในคลองในการประกอบอาชีพได้

ด้านนายชนะ หงวนงามศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า ซึ่งได้มาสำรวจแล้วในส่วนโครงการที่ก่อสร้างเป็นนิคม ขอสงวนนามไม่ขอเอ่ยชื่อ ไม่มีการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแต่อย่างใด ซึ่งเราจะได้ประสานไปทางโครงการให้เร่งทำการก่อสร้างบ่อบำบัดดังกล่าวโดยเร็ว ก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่ลำคลองสาธารณคือคลองบางกะอี๋ ซึ่งขณะนี้น้ำในคลองดังกล่าวเกิดการเน่าเสียมีสภาพเป็นสีดำ ซึ่งจากการสำรวจในครั้งนี้ไม่เจอชีวิตของปลาแล้วเหลือแต่น้ำเน่าสีดำ และจากการลงพื้นที่สำรวจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กำลังทหาร ฝ่ายมั่นคงและ ปลัด อบต.บางปลา แล้วพบเห็นคือท่อที่ปล่อยน้ำออกมาจากโครงการดังกล่าว ที่ไม่มีระบบบำบัด คือตอนนี้เราต้องรีบแก้ไขเบื้องต้นแบบเร่งด่วนภายในอาทิตย์หน้าต้องจบ คือต้องมีการผลักดันน้ำ การขุดลอกคูคลอง และเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องวัชพืชที่ปกคลุม เพราะตอนนี้ที่เราตรวจพบเราไม่รีบแก้ไขเร่งด่วน ก็จะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ส่วนทางด้านเจ้าของโครงการ เราก็จะให้ทางหน่วยงานราชการประสานแจ้งไปขอความร่วมมือ แต่ว่าตอนนี้โรงงานที่มีอยู่ร้อยกว่าโรงงานในที่นี้ เราก็ยังไม่ชี้ชัดว่าโรงไหนเป็นตัวต้นเหตุ แต่ถ้าดูภาพรวมแล้วก็คือโดนทั้งหมด เพราะต่างฝ่ายต่างปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำลงคลองสาธารณ โดยไม่มีการบำบัด ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสเนื่องจากชาวบ้านในละแวกนี้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งจึงจำเป็นต้องใช้น้ำในคลองดังกล่าวเพื่อประกอบอาชีพ จึงจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลองและผลักดันน้ำ เอาน้ำดีมีไล่น้ำเสียออกจากคลอง ซึ่งต้องประสานขออนุญาตกับกรมชลประทาน เพราะเจ้าท่าไม่ต้องไปพู๔ดถึงเขาไม่มาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราเข้ามาดูและประสานแก้ไข โรงไหนถ้าไม่ให้ความร่วมมือเราก็จำเป็นต้องให้ดำเนินการหยุดเพื่อแก้ไข ถ้าหยุดแล้วแก้ไขไม่ได้ก็จำเป็นต้องสั่งปิด แต่ตอนนี้จะปิดไม่ได้เพราะว่าใบอนุญาตไม่มี คงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น