X

มอบวุฒิบัตรให้บัณฑิตน้อยปฐมวัย

รองนายกเทศบาลตำบลบางปู เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นาย อดุลย์ อนุชปรีดา รองนายกเทศบาลตำบลบางปู ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการและโครงการปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 บัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปี 2560 ที่ผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติและปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้ให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้น โดยมีนางจุฑาทิพย์  ฤทธิแผลง  รักษาการผู้อำนายการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีด้วยความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในตัวนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีด้านการศึกษา อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาให้กับนักเรียน

นาย อดุลย์ อนุชปรีดา รองนายกเทศบาลตำบลบางปู กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญและรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนได้รับการปลูกฝังความรู้ เป็นผู้ที่เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวิชาการ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเรียนรู้แต่เยาว์วัยเป็นการปรับและเสริมพัฒนาการความพร้อม สู่การศึกษาระดับประถมศึกษาและในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และหวังว่าประสบการณ์ในโรงเรียนเทศบาล 3 หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ จะเป็นฐานที่เข้มแข็งในการต่อยอดด้านการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนรู้ชีวิตในภายภาคหน้า

เทศบาลตำบลบางปู ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามโครงการก้าวแรกสู่ความสำเร็จ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน