กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด

กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 มี.ค.61 นาย สมยศ ลำจวน พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมด้วย พ.จ.อ.ปัญญา สุดศิลา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รอ.จีระศักดิ์ ยิ้มประดิษฐ์ รอง.หัวหน้าชุด คสช.ประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร.ต.อ.สถาพร ศรีกงพาน รอง.สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ นางสาว พเยาว์ ถมใย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ในคลองบางปลากด ร่วมในพิธีโดยมี นาย สมจิต สุกเสริม ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองมอญหมู่ที่ 2 ต.ในคลองบางปลากดให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายละเอียดในการจัดโครงการ

นาย สมยศ ลำจวน พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์กล่าวว่าพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “แม่ของแผ่นดิน” ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ต่อปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามจากยาเสพติดโดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวนหนึ่งจัดทำเป็นกองทุนเพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม และใช้ในการขยายพลังแห่งความดีสู่คนในชุมชน เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ร่วมกันภายในชุมชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ลำพังแต่ภาครัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชนด้วยตนเอง ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ส่วนด้าน พ.จ.อ.ปัญญา สุดศิลา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระสมุทรเจดีย์กล่าวว่า ซึ่งทางทีมวิทยากร สวรรค์บนดินและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระสมุทรเจดีย์ได้เห็นถึงปัญหาต่างๆ และได้ค้นหากลไกในการพัฒนาแกนนำได้ทั้งหมด 24 แกนนำมีการรับรองครัวเรือนมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 82 ครัวเรือน ฉะนั้นแกนนำอาสาที่ค้นหาในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงสันติวิธี ในนามของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพระสมุทรเจดีย์รวมเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นพลังในการปกป้องและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น