เปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่โรงเรียนนายเรือ และทางด้านนายธฤต  สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ GS ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ที่บริษัทสยาม GS แบตเตอรี่

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ลานสวนสนามโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนนายเรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอาสามูลนิธิและหน่วยกู้โรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมในการรณรงค์จำนวนมาก

นายอุทัย  กันทะวงศ์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่าการเปิดปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา  “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น แก่ผู้กระทำผิดตาม 10 มาตรการหลัก 1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม. หรือ มาตรการ 10 ร.ส.ข.ม. ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ,เมาสุราขณะขับขี่รถ ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ,ไม่มีใบขับขี่ ,ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ,ขับรถย้อนศร ,แซงในที่คับขัน ,ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดมาตรการ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าปรับในอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ขณะเดียวกันที่ลานหน้าบริษัท สยาม GS แบตเตอรี่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายธฤต  สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ GS ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ที่ทางบริษัทสยาม GS แบตเตอรี่ ได้จัดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัท และประชาชนทั่วไปที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนได้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยการสวมหมวกนิรภัยขณะขี่รถจักรยานยนต์ และเคารพในกฎจราจรอย่างเคร่งคัด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น