X

กกต.สมุทรปราการ จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ลานหน้าศาลากลางจังหวัด

กกต.สมุทรปราการ จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ลานหน้าศาลากลางจังหวัดซึ่งจะเปิดให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าได้ในพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา 17.00 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้ง

บรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทาง กกต.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัดเอาไว้ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีการตั้งเต้นพร้อมอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าได้ในพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา 17.00 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้ง โดยมีการติดป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้งเอาไว้อย่างชัดเจนว่าประชาชนจังหวัดไหนจะต้องเข้าไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่

นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า   ตามที่ กกต. สมุทรปราการ แจ้งขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วนั้น โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันวันเลือกตั้งล่วงหน้า ไว้ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  เวลา 08.00-17.00 น.โดยประชาชนสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าได้ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทาง กกต.สมุทรปราการได้จัดหน่วยเลือกตั้งเอาไว้

โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งประเทศจำนวน 2,632,935 คน และจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ ขอใช้สิทธิที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 164,457 คน ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ฯ รองจาก กรุงเทพฯและจังหวัดชลบุรี  อย่างไม่เป็นทางการดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน  51,392 คน

เขตเลือกตั้งที่ 2 ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน  8,170 คน

เขตเลือกตั้งที่ 3 ลานเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.เทพารักษ์ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน  10,979 คน

เขตเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนบางพลีราษฎ์บำรุง  อำเภอบางพลี  จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน  43,081 คน

เขตเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 34,472 คน

เขตเลือกตั้งที่ 6 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 10,992 คน

เขตเลือกตั้งที่ 7 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 5,371 คน

ส่วนสถานที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จำนวนผู้ลงทะเบียน 118 คน   และการลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร จำนวน  119,184 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน