ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในปฏิบัติงาน

พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการประชุมการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ/ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ พันจ่าตรีธานี แสงสง่า ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา นางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการประชุมการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรือนจำกลางสมุทรปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชายบ้านกรุณา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้ง ให้กำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น