สมุทรปราการวางมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจควันดำจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

นายชัยพจน์  จรูญพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจควันดำจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้านสถานศึกษา ได้พิจารณาให้หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตามวันเวลา ที่เห็นสมคาร ส่วนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ลดการจุดธูปครั้งละมาก ๆ ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์  จรูญพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประเมินผลการดำเนินงานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  จุดแรก ที่ ต.ตลาด อ.พระประแดง มีค่า 57 มคก./ลบ.ม.  จุด 2 ที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง เครื่องตรวจวัดขัดข้อง จุด 3 ที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง มีค่า 56  มคก./ลบ.ม.  และจุด  4. บริเวณ ต.ทรงคนอง อ. พระประแดง มีค่า 70 มคก.ลบ.ม. ค่ามาตรฐาน 50 – 90 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากปัญหาการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรือควันดำจากรถยนต์  ที่สัญจรผ่านไปมา และการจราจรที่ติดขัด การไม่ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ปัญหาควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ เป็นต้น

โดยได้ทำแผนการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง ออกตรวจวัดค่าควันพิษหรือควันดำเกินค่ามาตรฐานรถบรรณทุกและรถยนต์ทั่วไปที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การปรับเปลี่ยนหรือซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งกำชับไปยังทุกอำเภอในพื้นที่ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันการจราจร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำขนาดใหญ่ตามจุดต่าง ๆ เพิ่มเป็น 4 จุด ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ หอชมเมือง เทศบาลเมืองปู่เจ้าและที่สะพานภูมิพล เพื่อชำระล้างฝุ่นในอากาศในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลด้วยการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ รถไฟฟ้า และมาตรการการใช้รถร่วมกันในการเดินทางไปทำงาน

ในส่วนของกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง P.M. 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดสมุทรปราการได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาปิดสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวัน เวลา ที่เห็นสมควรโดยสถานศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษาเขต 1 สมุทรปราการทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ได้ประกาศหยุดเรียนทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบประกาศหยุดเรียนไปแล้วหลายโรงเรียน แต่ก็ยังมีสถานศึกษาบางส่วนที่ยังคงเปิดเรียนตามปกติ  และพื้นที่ก่อสร้างได้สั่งการณ์ให้มีการปกคลุมไม่ให้ฟุ้งกระจายให้ดีเพื่อช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ส่วนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะถึงนี้ได้มีการประกาศขอความร่วมมือในการใช้ธูปขนาดเล็ก ลดการจุดธูปครั้งละมาก ๆ ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบ ได้แก่เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสควัน หากสงสัยด้านการปฏิบัติตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422, สายด่วนกรมอนามัย 0-2590-4359

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น