X

รมว.อุตสาหกรรม มอบนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ Factory 4.0 อุตสาหกรรมกับความมั่นคงของแรงงานไทย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมามอบนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ Factory 4.0 อุตสาหกรรมกับความมั่นคงของแรงงานไทย ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา โดยมีตัวแทนพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน Factory 4.0 อุตสาหกรรมมั่นคงของแรงงานไทย ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกล่าวต้อนรับ

นายสมพล โนดไธสง อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตร ได้กำหนดจัดงาน  Factory 4.0  อุตสาหกรรมกับความมั่นคงของแรงงานไทย ขึ้นในครั้งนี้ โดยมี พันเอกประเทือง แก้วทุย รอง ผอ.กอ.รมน.สมุทรปราการ  หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าและระบบเศรษฐกิจโลกมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในเรื่อง Factory 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากในการใช้บริการกับภาครัฐ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และการดูแลองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากรวมไปถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแรงงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงการสร้างงานและอาชีพเสริมโดยเฉพาะผู้สูงวัยในภาคการผลิตที่จะกลับสู่ชุมชน คนเรานี้ต้องอยู่ได้โดย”ไม่เป็นภาระลูกหลาน”ซึ่งจะเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน นอกจากนี้ จะมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(Productivity) ให้ดีขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็ง มีแรงขับเคลื่อนเหมือนหัวรถจักรที่จะช่วยดึงภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้เข้มแข็งเช่นกัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวะการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาแรงงานสูงอายุหลังเกษียณเพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคตและสร้างความเจริญสู่สากลต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน