X

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เปิดอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ รองรับนักท่องเที่ยว

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เปิดอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของจังหวัดสมุทรปราการ จุดชมวิว 360 องศา รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และ น.ส.นันทิดา  แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้ร่วมกันประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของจังหวัดสมุทรปราการ จุดชมวิว 360 องศา ภายใต้ชื่อ ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 13 ไร่ เป็นอาคารรูปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ 179 .55 เมตร ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญของเมืองหน้าด่านทางทะเล โดยบอกเล่าความเป็นมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของชาวจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในทุก ๆ ด้าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ภายในอาคารจะประกอบไปด้วยส่วนของ นิทรรศการเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการทั้งหมด บนสุดเป็นหอคอย ซึ่งเป็นจุดสำหรับชมวิวเมือง มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงทะเลปากอ่าวไทยเลยค่ะ อีกทั้งยังมีวิวของทั้ง พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร พื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า และ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  ส่วนภายในอุทยานนั้น จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนด้วยกัน โซนแรกคือ พิพิธภัณฑ์เด็ก เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้เด็กได้เล่นสนุกและลงมือทำด้วยตัวเอง โดยใช้การแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัยช่วยในเรื่องของจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ นั่นเองค่ะ โซนที่สองคือ พิพิธภัณฑ์สมุทรปราการ ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเอาไว้ โดยจัดแสดงผ่านสื่อที่ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ โดยวิทยากรมาบรรยายสรุป  ส่วนนิทรรศการในเรื่องความรู้ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างและการปฏิบัติงานในด้านการให้ข้อมูลตามจุดเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและนำไปสู่อนาคตของจังหวัดฯ  โดยเปิดจุดนิทรรศการออกเป็นโซน 6 โซน ประกอบด้วย  โซนปากน้ำเมื่อนานมา  โซนเข้าท่าเมืองหน้าด้าน  โซนปรากฏเป็นปราการ  โซนปราการป้องแผ่นดิน  โซนประตูด้านสารเศรษฐกิจ และโซนมองไปข้าง ซึ่งเป็นโซนสู่อนาคต โดยนิทรรศการเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการในหลายมติ  ส่วนชั้นบนสุดของอาคาร จะเป็นจุดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชการที่ 9 และรัฐกาลปัจจุบัน รวมถึงจุดชมวิวเมืองสมุทรปราการ แบบ 360 องศา

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน ให้แก่คนทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น ให้แก่คนในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์ ที่ให้ทุกคนสามารถร่วมกันทำกิจกรรมหรือพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท้องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

ด้านนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า เราได้ดำเนินการมาของอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตั้งแต่เริ่มทำโครงการมาประมาณปี 2540 ก่อนที่ตนจะเข้ามาเล่นการเมืองในตำแหน่งนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ ก็ได้มีการย้ายเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ และก่อนหน้านี้มีสื่อออกมาบอกว่าการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้าสร้างไม่เสร็จ มาจนถึงในขณะนี้ก็เป็นที่ประจักแล้วว่าทุกเป็นไปตามระเบียบทุกประการ เราลงมาเงยหน้ามองขึ้นไปดูว่าความยิ่งใหญ่อลังการของที่แห่งนี้เป็นหมื่น ๆ ตารางเมตร มีความสูงมากกว่า 28 -30 ชั้น และวันนี้ก็ทำการเปิดซอฟโอเพ็ญนิ่ง ในเรื่องของตัวอาคารและในเรื่องของการตบแต่งโครงการระดับนี้กว่าจะสร้างก็ต้องใช้เวลา 4-5 ปี และตบแต่งอีก 3 ปี  และยังมาเจอสถานการณ์โควิด 2 ปี เพราะฉะนั้นไทม์มิ่งในการสร้างนั้นไม่ได้ล่าช้าเลยเป็นไปตามระเบียบทุกประการ เราร่วมเรื่องราวและประวัติศาสตร์

 

ส่วนจุดเด่นของหอชมเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์เรามีแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีปากอ่าวไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุด และวิวที่นี่เป็นวิว 360 องศา เป็นวิวที่สวยเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย แต่อุทยานการเรียนรู้อัดแน่นไปด้วยเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคต อดีตคือประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่เรามาเริ่มจับประวัติศาสตร์จริง ๆ ของสมุทรปราการ ได้ในสมัย รศ.112 ในเรื่องของป้อมเสือหมอบที่ราชการที่ 5 ที่ทรงมาสร้างไว้เพื่อป้องกันประเทศ และสิ่งที่สำคัญที่สุดรถไฟสายแรกและโทรเลขสายแรกเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นประตูด้านแรกของประเทศไทย เนื่องจากในสมัยโบราณยังไม่มีเครื่องบิน เรือที่จะเข้ามาในประเทศไทย ก็ต้องผ่านจังหวัดสมุทรปราการ เพราะฉะนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์มีมากมาย  ส่วนในเรื่องไดโนเสาร์ก็มีสื่อบางสื่อออกมากล่าวหาว่าใช้งบหลวงมาสร้าง  ซึ่งตรงนี้ตนได้ดูรายการอัมรีประกาศหาบ้านให้น้องตนก็เลยติดต่อของซื้อไป ซึ่งตอนแรกที่ติดต่อขอซื้อไปก็ไม่ได้เขาบอกว่ามีคนจองแล้ว ตนจึงไปขอร้องให้เอามาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก ๆ ชาวจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ตนใช้เงินส่วนตัวประมาณ 3-4 ล้านบาทจัดซื้อได้มาทั้งหมด 9 ตัว

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัด และ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่จะพานักท่องเที่ยว ร่วมย้อนรอยเรื่องราวเมืองปราการด่านหน้าทางทะเล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการชุด  ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ  ในรูปแบบ Interactive  ตื่นตา กับจุดชมวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดแบบ  Panorama 360 องศา แห่งเดียวในประเทศไทย

สำหรับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถพานักเรียนมาเข้าชมชมเมืองได้ฟรีโดยไม่เสียหาใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นพื้นที่ด้านนอกในอนาคตก็คงต้องเก็บค่าเข้าชมเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าไฟและค่าทำความสะอาดและค่ารักษาความปลอดภัย  แต่ก็ไม่แพงแค่คนละ 40-60 บาท และสามารถจองรอบการเข้าชมผ่าน QR Code โดยจะได้รับการยืนยันทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการจองในวันที่เข้าชม สอบถามเพิ่มเติม Facebook : หอชมเมืองสมุทรปราการ หรือ ผ่านทาง Line / Instagram และ Tiktok : samutprakan_tower

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน