X

สุวรรณภูมิ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ โดยมี นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน