X

วัดบางพลีใหญ่กลาง ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสผู้มีคุณูปการ

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ หรือพระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสผู้มีคุณูปการ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง หรือพระครูแจ้ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศล ครบรอบ 54 ปี วันมรณภาพของพระอรรถโกวิท วุฒิคุณ หรือ หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยทางวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้น้อมรำลึกถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ทุกรูป ผู้มีคุณูปการ ซึ่งหลวงปู่กิ่ม นาคเส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ท่านได้อุทิศตนบำรุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดตราบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศล วันครบรอบการมรณภาพของพระอรรถโกวิท วุฒิคุณ หรือ หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ปีนี้ครบ 54 ปี พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง หรือพระครูแจ้ ไดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน และมอบทุนให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบำรุงการศึกษา

ภายในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เดินทางมาร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายฉะโอด รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ นายโสภณ มหาบุญไวยาวัจกร นายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี นายสมนึก อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี และคณะศิษยานุศิษย์ วัดบางพลีใหญ่กลาง เข้าร่วมในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ซึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบ 54 ปี ของการมรณภาพของหลวงปู่กิ่ม นาคเส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ หรือพระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จึงได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่ออุทิศแด่หลวงปู่กิ่ม นาคเส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ หรือพระครูแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่สำคัญของวัดบางพลีใหญ่กลางวันหนึ่ง ซึ่งพระเด็ดพระคุณพระอรรถโกวิท วุฒิคุณ หรือ หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้มรณภาพ ซึ่งท่านได้มรณภาพ ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2511 มาถึงปัจจุบันรวม 54 ปี ทางวัดบางพีใหญ่กลาจึงถือโอกาสทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายท่านกับท่าน  พร้อมแจกทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน และมอบทุนให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 20 แห่งเพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษา

ประวัติหลวงปู่กิ่ม นาคเสโน เกิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2433 ณ ต.พญาแพรก อ.เมืองจังหวัดพระประแดง (สมุทรปราการในปัจจุบัน) อุปสมบท เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2443 ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และอยู่จำพรรษาที่วัดนี้มาโดยตลอด ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเมื่อ พ.ศ. 2453 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอบางพลี เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัยชนที่พระอรรถ โกวิทวุฒคุณ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบางพลีนั้น ท่านได้ขยายการศึกษาทางพระปริยัติธรรม อย่างกว้างขวางไปยังวัดต่าง ๆ ในอำเภอบางพลี ส่วนการศึกษาทางโลกนั้นท่านได้เห็นความสำคัญทางการศึกษา ชาวอำเภอบางพล จึงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางเดิมโรงเรียนนี้มิได้สร้างเป็นตัวโรงเรียน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นโรงเรียนชั่วคราว

ต่อมา ท่านพระครูอรรถโกวิท หรือ หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน เจ้าคณะอำเภอบางพลี มีความเห็นว่าเด็กนักเรียนต้องอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนนั้นไม่เหมาะสม ควรจะมีโรงเรียนโดยเฉพาะเท่านั้น จึงได้บริจาคเงินส่วนตัวตลอดจนเครื่องประกอบการก่อสร้างและเครื่องใช้ต่าง ๆ แล้วร่วมกับนายม้าน ช้างแก้ว ศึกษาธิการอำเภอขณะนั้น ขอความร่วมมือจากประชาชน พ่อค้า คหบดี ในตำบลนี้ร่วมกันเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท) จึงให้นายเคลือบ ชุ่มชื่น ช่างไม้คนไทยในตำบลนี้สร้าง ขึ้นเป็นโรงเรียนถาวรแบบ ป. และรัฐบาลได้ให้เงินสมทบในการก่อสร้างโรงเรียนนี้ รวมเป็นเงิน 1,000 บาท สร้างเป็นโรงเรียน 2 ชั้น ชั้นบน 3 ห้องเรียน ชั้นล่าง  2 ห้องเรียน รวม 5 ห้องเรียน มีมุขในตัวตรงกลาง ตัวโรงเรียนกว้าง 10.50 เมตร ยาว 18 เมตร หลังคามุงสังกะสีทั้งหลัง สร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2476 เป็นต้นมา

ตามบันทึกของการเปิดโรงเรียนมีดังนี้ วันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์เปิดโรงเรียนประชาบาลตำบลบางพลีใหญ่ 1 (วัดบางพลีใหญ่กลาง) มีนักเรียนมาเรียนรวม 100 คน ได้แบ่งชั้นของการสอนออกเป็น 3 ชั้น คือประถม 1-2-3 มีครู 3 คน คือ พระมหาสละ เพชรประไพ เป็นครูใหญ่ พระภิกษุชื้น นิลเพชร นายชิต แซ่โค้ว และยังได้ ได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงขึ้นในวัดบางพลีใหญ่กลางเมื่อ พ.ศ.2452 โดยในระยะแรกให้อาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน ต่อมาการอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียนนั้นไม่สะดวกเพราะมีนักเรียนเพิ่ม มากขึ้นและไม่มีฝากั้นห้องต้องเรียนรวมกัน ท่านจึงได้ร่วมกับขุนหลวงนรกิจบริหาร (แดง กนิศฐยุค) นายอำเภอบางพลี ขอบริจาคเงินจากผู้ปกครองและคหบดีชาวบางพลีมาสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นในเขตวัดเสร็จสิ้นในปี ในปีพ.ศ. 2471 ซึ่งค่าก่อสร้าง 11,529.61 บาท หลวงปู่กิ่ม ท่านเอาใจใส่ดูแลและอุปถัมภ์โรงเรียนของเรามาโดยตลอด นับตั้งแต่ให้ที่ดินประมาณ 15 ไร่เศษ เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ช่วยหาเงินมาก่อสร้างอาคารเรียน แม้กระทั่งให้เงินเป็นค่าจ้างครู ที่มาสอนในยามที่รัฐบาลไม่มีเงินจะจ้างครูจนเกือบจะต้องยุบโรงเรียน ทำให้พวกเรายังมีที่เรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงปู่กิ่ม ท่านมรณภาพไปเมื่อ พ.ศ. 2511

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน