X

พ่อเมืองปากน้ำ ดึง อปท.17 แห่ง ร่วมบูรณาการฟื้นฟูคลองสำโรง

พ่อเมืองปากน้ำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ร่วมบูรณาการฟื้นฟูคลองสำโรง ต้นแบบตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ”

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหล่ผ่าน จำนวน 17 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรง สายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 เม.ย.65 ที่ศาลาแก้วมณี วัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตก (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรง สายน้ำแห่งความสามัคคี” ต้นแบบตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ”  ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โครงการชลประธานสมุทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์เจ้าไชยานุชิต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหลผ่าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบ่างบ่อ อำเภอบางเสาธง และอำเภอพระประแดง โดยมี นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหล่ผ่านจำนวน 17 องค์กร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

ตามนโยบายของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองสำโรงให้มีความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะปรับปรุงแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ โดยปราศจากสิ่งปฏิกูล ผักตบชวา และวัชพืช ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คลองสำโรง เป็นคลองสายที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ พาดผ่านพื้นที่ 5 อำเภอ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ แหล่งเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสมุทรปราการมาช้านาน

จังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคลองสำโรงแห่งนี้ ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ โดยมีการจัดทำแผนแม่บท Conceptual Model และ Road Map การจัดการน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ และแต่งตั้งคณะทำงานย่อยในแต่ละด้าน อีกทั้ง กระทรวงมหาดไทยได้เลือก คลองสำโรง แห่งนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ริเริ่มโครงการ “คลองสำโรง สายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”ต้นแบบตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน