X

สุวรรณภูมิเปิดจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 โซน 1

สุวรรณภูมิเปิดจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 โซน 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 โซน 1 หลังปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพบริการรับแนวโน้มผู้โดยสารเพิ่มตามการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ 1 เม.ย. นี้

ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะกลับมาเปิดจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ บริเวณชั้น 2 โซน 1 อาคารผู้โดยสาร หลังจากทำการปิดปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการตรวจหนังสือเดินทาง ช่วยลดความคับคั่งแออัด ทำให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับผู้โดยสารที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายหลังรัฐบาลเริ่มการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศโซน 1 ที่ปรับปรุงใหม่นี้ มีเคาน์เตอร์ให้บริการตรวจหนังสือเดินทางรวมทั้งสิ้น 56 เคาน์เตอร์ แบ่งเป็น เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารทั่วไป จำนวน 55 เคาน์เตอร์ และ เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 เคาน์เตอร์ พร้อมนี้ได้ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งจากการที่มีการขยายพื้นที่จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศในครั้งนี้ จะทำให้ประสิทธิภาพการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,450 คนต่อชั่วโมง เป็น 4,080 คน ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ทสภ. ยังมี แผนที่จะดำเนินการปิดปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศต่อเนื่องจำนวน 2 โซน ได้แก่ โซน 2 และ โซน 3 โดย ทสภ. จะเริ่มปิดปรับปรุงบริเวณโซน 3 ก่อน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 120 วัน หลังจากนั้นเมื่อโซน 3 กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ จะทำการปิดปรับปรุงบริเวณโซน 2 เป็นพื้นที่ ถัดไป โดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอีก 90 วัน ซึ่งในการดำเนินการปิดปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศที่โซน 2 และ โซน 3 นี้ ทสภ. จะมีการขยายพื้นที่การให้บริการโดยมีจำนวนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางและขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม

ทั้งนี้ ทสภ.คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศแล้วเสร็จและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการได้พร้อมกันทุกพื้นที่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ทสภ. เพิ่มขึ้นจากเดิม 8,280 คนต่อชั่วโมง เป็น 9,660 คนต่อชั่วโมง ทำให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาความคับคั่งในการรอต่อคิวตรวจหนังสือเดินทาง ยกระดับการบริการ ทำให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกด้านเพื่อเพิ่มความสะดวก สบายให้แก่ ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต มุ่งสู่การเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก และภายใต้แนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID – Free Setting สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน