X

เปิดตัวโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) ที่อยู่อาศัยเช่าระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ วัยเกษียณ ให้มีที่อยู่อาศัยช่วงบั้นปลายชีวิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะเปิดตัวโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) ที่อยู่อาศัยเช่าระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ วัยเกษียณ ให้มีที่อยู่อาศัยช่วงบั้นปลายชีวิต

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะได้เดินทางมาที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ ซอย ที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นประธานเปิดตัวโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ เทพารักษ์ ซึ่งทางการเคหะแห่งชาติ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และลูกจ้างที่เกษียณอายุ ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันโอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ เทพารักษ์ เดิมเป็นที่ตั้งของโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรขนาดใหญ่ซึ่งมีตัวอาคารที่มีความสูง 5 ชั้นอยู่ทั้งหมดจำนวน 90 อาคาร ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้การเคหะแห่งชาติทำการปรับเปลี่ยนนำอาคารดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และลูกจ้างเกษียณอายุที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดำเนินการในรูปแบบเช่าระยะยาว ภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไป โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในพิธี

สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) เป็นโครงการนำร่อง จำนวน 225 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยออกแบบโครงการฯ ภายใต้หลักสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน มีลักษณะเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น (มีลิฟต์ทุกอาคาร) ห้องพักอาศัยมีขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่าประมาณ 2,900 บาทต่อเดือน ภายในโครงการยังแบ่งพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน การออกแบบโครงการจึงคำนึงถึงสภาพการอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม ศูนย์สุขภาพ พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ พร้อมที่จอดรถ เป็นต้น

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า โครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ โดยนโยบายของรัฐบาลและท่านรัฐมนตรี ได้ดำริว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ก็ได้นำพื้นที่ ที่เคยมีปัญหาถูกทิ้งรกร้างไว้ถึง 14 ปี นำทรัพย์สินนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ถูกและสามารถมีความมั่นคงได้ จุดเด่นของโครงการนี้คือว่าราคาค่าเช่านั้นจะถูกกว่าตลาด ประการที่สองคือมีศูนย์สุขภาพ มีแพทย์ มีการทำแพทย์ทางไกล และมีศูนย์สุขภาพดูแลทั้งเรื่องของอาหารและการรักษาพยาบาล ที่สำคัญก็คือจะเป็นแหล่งชุมชนที่สามารถดูแลข้าราชการเกษียณพลเรือนทหารตำรวจ และพี่น้องประชาชนที่ต้องการบ้านพักที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งโครงการนี้ไม่มีเก็บเงินกินเปล่าไม่มีเงินดาวน์ไม่มีเงินล่วงหน้า สามารถเข้ามาอยู่ได้เลย ซึ่งภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเอาไว้ให้ครบคันทั้งเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะกินข้าวไม่ต้องไปลงทุนเป็นหนี้อะไรอีกเลย จะเห็นได้ว่าทำให้โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุคือลิฟท์ทุกอาคารและมีอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับผู้สูงอายุใช้ ก็เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบที่ดี ที่การเคหะแห่งชาติสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้ ก็หวังว่ากลุ่มผู้สูงอายุปั่นปลายจะมีชีวิตที่มีความสุขมีแพทย์พยาบาลมีโภชนาการดูแล ซึ่งก็หวังว่าตรงนี้ปรับให้ดีแล้วจะเป็นโครงการที่นำไปทำต่อในจังหวัดอื่น ๆ  ซึ่งโครงการทุกโครงการของการเคหะนั้นคิดถึงเรื่องพลังงานทดแทนการจำกัดขยะอยู่แล้วทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นเคหะสุขหรรษาหรือเคหะสุขเกษม ทั้งนี้เพื่อประหยัดและยังให้สภาพแวดล้อมนั้นดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้ทำขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยาก 18 เดือนหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายมาก็เจออุปสรรคมากมาย แต่ว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเราจะมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อประชาชนทุกคนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนสูงสุดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคือผู้สูงอายุจะได้มีที่เฉพาะของเขาที่สามารถเดินทางสะดวกอยู่ในที่ ที่ปลอดภัยและมีแพทย์พยาบาลมีคนคอยดูแล และห้องก็แบ่งออกเป็นหลายขนาด ถ้าครอบครัวใหญ่ก็เป็นอีกขนาดหนึ่ง และถ้าครอบครัวเล็กก็ห้องอีกแบบหนึ่ง ถ้าคนเดียวก็อีกแบบหนึ่ง ก็มีหลากหลายให้เลือกเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน