X

กรมอนามัยลงตรวจร้านอาหารในสุวรรณภูมิ เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ ร้านอาหาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ย้ำให้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด -19

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ย้ำสถานประกอบการร้านอาหารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 ด้าน เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด -19

นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการร้านอาหาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในครั้งนี้ ถือเป็นการย้ำมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการร้านอาหารในท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากควรปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อนและหลังใช้บริการด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด แช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมน้ำและสบู่สำหรับล้างมือ  หรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ จัดอุปกรณ์กินอาหารแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อาหาร หรือภาชนะเครื่องปรุงรส อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะที่นั่ง 1 – 2 เมตร ควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร และให้งดจัดบริการอาหารในรูปแบบการให้ลูกค้า หยิบตักอาหารด้วยตนเอง ส่วนด้านผู้ให้บริการ พนักงานทุกคน ควรฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือเคยมีประวัติ  การติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1 – 3 เดือนหรือมีผลตรวจ ATK ตามมาตรการแล้วไม่พบเชื้อ เช่น การสุ่มตรวจพนักงาน ในร้านอาหารทุก 7 – 14 วัน ตรวจเชื้อเมื่อมีอาการที่น่าสงสัย หรือตรวจเมื่อมีผลการประเมินไทยเซฟไทยมีความเสี่ยงสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ เน้นย้ำและให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเข้มข้น โดยคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม พนักงาน และผู้รับบริการทุกคน รวมทั้งงดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพักกินอาหารร่วมกัน และด้านผู้รับบริการ ควรมีการคัดกรองความเสี่ยงของผู้รับบริการก่อนเข้าร้านด้วยไทยเซฟไทย โดยขอความร่วมมือ ให้เจ้าของร้านกำกับติดตามผู้รับบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด ผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนกินอาหารเท่านั้น ใช้บริการในร้านอาหาร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน